Nou projecte per dissenyar nano-MOOC amb un nou format audiovisual ludificat

La comunitat RIS3CAT Mèdia impulsa el projecte nanoMOOCs, en què participen expertes del Grup de Recerca Visualization, Virtual Worlds and Artificial Intelligence (WAI) de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB.
La comunitat RIS3CAT Mèdia impulsa el projecte nanoMOOCs, en què participen expertes del Grup de Recerca Visualization, Virtual Worlds and Artificial Intelligence (WAI) de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB.
Institucional
(28/02/2020)

Lʼaprenentatge en línia va fer un gir amb lʼaparició dels cursos en línia oberts i massius (MOOC), que al seu torn han donat pas als anomenats nano-MOOC (NOOC), que es caracteritzen per centrar-se en continguts molt concrets basats en competències i per tenir una durada més breu (dʼaquí el prefix nano-). En aquest context, la comunitat RIS3CAT Mèdia impulsa el projecte nanoMOOCs, en què participen expertes del Grup de Recerca Visualization, Virtual Worlds and Artificial Intelligence (WAI) de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB. Aquesta iniciativa suposa fer un pas més en el terreny dels NOOC amb un nou format audiovisual dʼaprenentatge que permetrà, entre dʼaltres, captar i analitzar les emocions dels participants i utilitzar eines de ludificació per millorar lʼexperiència dels usuaris.

La comunitat RIS3CAT Mèdia impulsa el projecte nanoMOOCs, en què participen expertes del Grup de Recerca Visualization, Virtual Worlds and Artificial Intelligence (WAI) de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB.
La comunitat RIS3CAT Mèdia impulsa el projecte nanoMOOCs, en què participen expertes del Grup de Recerca Visualization, Virtual Worlds and Artificial Intelligence (WAI) de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB.
Institucional
28/02/2020

Lʼaprenentatge en línia va fer un gir amb lʼaparició dels cursos en línia oberts i massius (MOOC), que al seu torn han donat pas als anomenats nano-MOOC (NOOC), que es caracteritzen per centrar-se en continguts molt concrets basats en competències i per tenir una durada més breu (dʼaquí el prefix nano-). En aquest context, la comunitat RIS3CAT Mèdia impulsa el projecte nanoMOOCs, en què participen expertes del Grup de Recerca Visualization, Virtual Worlds and Artificial Intelligence (WAI) de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB. Aquesta iniciativa suposa fer un pas més en el terreny dels NOOC amb un nou format audiovisual dʼaprenentatge que permetrà, entre dʼaltres, captar i analitzar les emocions dels participants i utilitzar eines de ludificació per millorar lʼexperiència dels usuaris.

El projecte inclourà mòduls tecnològics avançats com el detector dʼemocions, que funciona a partir de tècniques de visió per computador. També preveu la certificació amb tecnologia de cadena de blocs (blockchain), lʼaplicació de la intel·ligència artificial o la ludificació avançada, a banda de continguts dʼalta qualitat. Les investigadores de la UB desenvoluparan la part del disseny de la ludificació dels nano-MOOC, adaptant-la als entorns i a la progressió dels usuaris.

«Lʼús dʼelements de ludificació és un dels incentius que porta a millorar els resultats dʼaprenentatge dels participants dʼuna manera constant. Aquest element és clau per poder mantenir lʼinterès en un curs segons les accions i els progressos de lʼusuari, però també per poder enllaçar programes de formació que incloguin una família de NOOC», explica la investigadora del WAI Anna Puig.

En el marc del projecte, cofinançat per ACCIÓ, es treballarà en quatre experiències pilot en àmbits formatius que van des del turisme experiencial fins a la producció i el consum de transmèdia, passant per la nutrició i la salut, el petit i mitjà comerç, i lʼeducació STEM. Un cop finalitzat el projecte, els NOOC seran públics a través de la plataforma edX.

En el consorci que durà a terme el projecte hi participen investigadors de la UPF —institució que lidera la proposta—, la UB, la UOC i el CSIC, així com representants de les empreses Lavinia Next, Edebé i Grup Ormo. El projecte nanoMOOCs forma part de la comunitat RIS3CAT Mèdia, que agrupa 35 empreses, a més de lʼadministració, centres tecnològics i universitats al voltant de les indústries culturals i creatives. Fins al 2023, RIS3CAT Mèdia impulsarà vuit projectes que incidiran en àmbits com la intel·ligència artificial, lʼanàlisi de dades, la hiperpersonalització, la ciberseguretat i el desenvolupament de nous formats, entre dʼaltres. Lʼexecució dels vuit projectes disposarà dʼun ajut de sis milions dʼeuros que concedirà el Govern de la Generalitat de Catalunya a través dʼACCIÓ.

Les investigadores del WAI que participen en el projecte també són membres de lʼInstitut de Sistemes Complexos de la UB (UBICS) i de lʼInstitut de Matemàtiques (IMUB), i formen part del Centre de Llenguatge i Computació (CLiC), un grup de recerca consolidat de la Facultat de Filologia i Comunicació.