Noves formes de viure la universitat

Reportatge | Innovació
(15/09/2021)
Sealia Thévenau i Adrián González són estudiants del màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat de la CHARM-EU, aliança que integra cinc universitats europees. Han fet més d’un any de classes amb un sistema d’aprenentatge innovador, que posa l’estudiant al centre i en el qual la mobilitat és cabdal i les classes tenen un format híbrid (presencial i en línia) que connecta els cinc campus. Ara, la Sealia està treballant en el projecte que constitueix la darrera fase del màster; concretament, investiga sobre com comunicar la revolució de les algues. Per la seva banda, l’Adrián creu que el màster l’ajudarà en la seva intenció de crear una empresa (start-up) vinculada als reptes en sostenibilitat.
Reportatge | Innovació
15/09/2021
Sealia Thévenau i Adrián González són estudiants del màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat de la CHARM-EU, aliança que integra cinc universitats europees. Han fet més d’un any de classes amb un sistema d’aprenentatge innovador, que posa l’estudiant al centre i en el qual la mobilitat és cabdal i les classes tenen un format híbrid (presencial i en línia) que connecta els cinc campus. Ara, la Sealia està treballant en el projecte que constitueix la darrera fase del màster; concretament, investiga sobre com comunicar la revolució de les algues. Per la seva banda, l’Adrián creu que el màster l’ajudarà en la seva intenció de crear una empresa (start-up) vinculada als reptes en sostenibilitat.
En la propera conferència anual de la CHARM-EU, que tindrà lloc a la Universitat de Barcelona els dies 13 i 14 de desembre, es reflexionarà sobre la tasca que s’ha fet fins ara, que ha fet possible experiències com les de la Sealia i l’Adrián. També es plantejaran els reptes d’un futur marcat per l’increment del total de centres que integren aquesta aliança d’universitats europees, i l’inici d’una nova fase amb el projecte CHARM-EIGHT ∞.
En la conferència anual de la CHARM-EU es plantejaran els reptes d’un futur marcat per una nova fase amb el projecte CHARM-EIGHT ∞.

Amb l’objectiu de crear un espai europeu d’educació superior de qualitat més atractiu i accessible, la Unió Europea impulsa la iniciativa Universitats Europees, amb què es promou la creació d’aliances entre centres de diferents països. Així, el 2019 va néixer la CHARM-EU, integrada per la Universitat de Barcelona, que lidera l’aliança, el Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat de Montpeller i la Universitat Eötvös Loránd de Budapest. «En aquest temps, hem aconseguit crear un entorn d’aprenentatge i professional molt innovador i hem fet una organització conjunta que s’integra molt bé amb les dels socis», explica la directora de la CHARM-EU, Meritxell Chaves. Així mateix, Chaves considera que el resultat més visible de tot aquest treball és el màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat, que va començar l’agost del 2021.

«Hi ha moltes diferències significatives entre el màster de la CHARM-EU i l’educació universitària que havia seguit abans; la més òbvia són les classes híbrides, amb participants presencials i d’altres a distància; i també he trobat innovadora la forma en què se’ns avalua: mitjançant la progressió en les competències clau al llarg del programa», explica l’Adrián, que fins ara ha cursat el màster al Trinity College de Dublín i que al febrer el continuarà a la Universitat de Montpeller.

La Sealia, des de la Universitat de Montpeller, posa l’èmfasi en la mobilitat: «La possibilitat d’experimentar la vida en tres o més centres universitaris al llarg dels divuit mesos del màster és una oportunitat única i formidable», afirma. Abans que res, però, destaca «la combinació de perspectives i l’èmfasi en la transdisciplinarietat» del màster. «Tenir professorat i partners externs que ens parlen des de diferents indrets d’Europa, cadascun des d’un context diferent, ens proporciona una experiència única, i això no ho hauríem pogut tenir estudiant en un sol centre universitari», assegura.

La professora Katalin Felvinczi explica que, com a docent a la Universitat Eötvös Loránd de Budapest, es va apropar a la CHARM-EU perquè li interessaven els canvis que podia suposar, i que, quan s’hi va involucrar, la va sorprendre. Afirma que la universitat europea «és completament diferent» de tot el que coneixia. La Katalin forma part d’una de les comunitats de creació de coneixement (KCT, per l’anglès knowledge creating teams), integrades per experts de disciplines diferents, que han servit per crear i desenvolupar el programa docent del màster. «Concretament, formo part del KCT dedicat a la temàtica de vida i salut; ha estat molt interessant i un sistema que ha facilitat molt la feina. Actualment és fins i tot més interessant, perquè estem treballant en millores del màster, en part basades en el feedback dels alumnes».

Hugo G. von Meijenfeldt també ha treballat amb l’alumnat del màster de la CHARM-EU, en el seu cas com a membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides, una iniciativa per impulsar un moviment d’empreses i actors socials compromesos amb la sostenibilitat. És un dels actors externs que participen a la CHARM-EU, en aquest cas a partir del contacte que tenia amb la Universitat d’Utrecht com a representant del Pacte Mundial als Països Baixos. «Vam formular a l’alumnat el repte de construir una massa crítica de petites i mitjanes empreses que operessin de manera més sostenible; vam concloure que calia centrar-se en un aspecte concret: la necessitat de reportar als bancs, als clients, als governs… d’explicar com en són, de sostenibles, els productes que fabriquen», explica von Meijenfeldt. «Realment, el treball amb l’alumnat va ser positiu; provenien de disciplines i nacionalitats diferents, i han estat fonts d’inspiració i de pensament», afirma.

Aquestes experiències d’alumnat i professorat fan referència a la tasca desenvolupada per la CHARM-EU en l’àmbit de la docència, però l’aliança també ha treballat a bastament en els àmbits de la governança de les universitats i de la recerca i la innovació. En aquest darrer camp, s’ha impulsat el projecte «Transforming Open Responsible Research and Innovation through CHARM» (TORCH), finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horitzó 2020. L’objectiu és desenvolupar una agenda comuna de recerca i innovació (R+D) per als socis de l’aliança, basada en la transdisciplinarietat i la interculturalitat com a estratègies per resoldre reptes socials complexos. Mitjançant un procés participatiu amb prop de 400 investigadors de les diferents universitats de la CHARM-EU, s’han identificat les àrees prioritàries de recerca d’interès comú. A partir d’aquí, s’han format equips d’investigadors de diverses procedències i especialitats perquè elaborin propostes concretes de recerca. Ara es treballa per convertir aquestes propostes en projectes que es presentin a les convocatòries europees de finançament.

El futur: CHARM-EIGHT ∞

A la conferència anual de la CHARM-EU que tindrà lloc a Barcelona aquest mes de desembre, no només es farà balanç de la tasca duta a terme sinó que també es reflexionarà sobre el futur del projecte.

En la convocatòria d’enguany d’universitats europees Erasmus+, la CHARM-EU ha obtingut una subvenció de 12,8 milions d’euros per aprofundir en els seus projectes i incorporar tres socis nous: la Universitat Åbo Akademi (Finlàndia), la Universitat Julius-Maximilià de Würzburg (Alemanya) i la Universitat de Ciències Aplicades del Ruhr Oest (Alemanya).

A partir d’ara, l’aliança ampliada llança el projecte CHARM-EIGHT ∞ per oferir un entorn innovador, transdisciplinari i intercultural als estudiants, als membres del personal universitari i a les parts extraacadèmiques interessades.

El rector de la UB i president de la CHARM-EU, Joan Guàrdia, està segur que aquesta aliança «serà una peça clau en la manera d’interpretar la universitat a Europa». Entre els reptes concrets de futur, assenyala la creació d’un programa de doctorat compartit. «No només hem incorporat més socis i més elements de col·laboració a l’aliança, sinó que volem ser un model de bona gestió d’aquesta complexitat; estem convençuts que aliances com la CHARM-EU són la forma sensata de respondre als reptes que la universitat moderna té en termes europeus», assegura Guàrdia.