Nova diana terapèutica per a malalties provocades per la falta dʼoxigen

Carles Galdeano, investigador Beatriu de Pinós a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
Carles Galdeano, investigador Beatriu de Pinós a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
Recerca
(15/11/2016)

Un equip científic internacional ha desenvolupat una nova molècula prova —la VH298— que és capaç de provocar una resposta hipòxica controlada a lʼinterior de les cèl·lules. El treball sʼha publicat recentment a la revista Nature Communications i té com a primers autors lʼexpert Carles Galdeano, que és investigador Beatriu de Pinós de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació i de lʼInstitut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB), i Julianty Frost, de la Universitat de Dundee (Regne Unit).

Carles Galdeano, investigador Beatriu de Pinós a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
Carles Galdeano, investigador Beatriu de Pinós a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
Recerca
15/11/2016

Un equip científic internacional ha desenvolupat una nova molècula prova —la VH298— que és capaç de provocar una resposta hipòxica controlada a lʼinterior de les cèl·lules. El treball sʼha publicat recentment a la revista Nature Communications i té com a primers autors lʼexpert Carles Galdeano, que és investigador Beatriu de Pinós de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació i de lʼInstitut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB), i Julianty Frost, de la Universitat de Dundee (Regne Unit).

 

La recerca, liderada per Alessio Ciulli, investigador de la Universitat de Dundee, representa una nova aproximació terapèutica de gran importància en lʼàmbit de les lesions isquèmiques —produïdes per la manca de circulació sanguínia— al cervell o al cor, i també en els accidents cardiovasculars i lʼanèmia per malaltia renal crònica o per quimioteràpia.

 

Una nova diana terapèutica dʼinterès en biomedicina

 

Lʼús de molècules prova té un interès creixent en la creació de fàrmacs ja que permet validar químicament noves dianes farmacològiques dʼuna manera molt selectiva i aportar compostos químics que ràpidament es poden desenvolupar com a fàrmacs. No obstant això, identificar i desenvolupar amb èxit aquestes molècules és extremadament difícil.

 

Segons explica lʼinvestigador de la UB Carles Galdeano, «la VH298 és capaç dʼinhibir la interacció proteïna-proteïna entre lʼenzim E3 ligasa VHL i el factor de transcripció HIF-1α, un procés que desencadena de manera totalment selectiva i controlada una cascada de processos similars als que es produeixen en les cèl·lules que estan sotmeses a condicions dʼhipòxia, és a dir, de falta dʼoxigen».

 

«Aquest treball —continua lʼexpert— valida per primer cop la proteïna E3 ligasa VHL com a diana terapèutica que pot ser modificada amb fàrmacs. VH298 és capaç dʼaugmentar els nivells de lʼhormona eritropoetina (EPO) en cèl·lules i incrementar així la quantitat de glòbuls vermells». En definitiva, és com si sʼadministrés oxigen a les cèl·lules, però a través dʼun tractament farmacològic.

 

Carles Galdeano és membre del Grup de Recerca de Biologia Computacional i Disseny de Fàrmacs de la UB i actualment col·labora amb el grup de lʼinvestigador ICREA Xavier Barril. És llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, on es va doctorar el 2012 amb la tesi Disseny, síntesi, avaluació farmacològica i modelatge molecular de nous inhibidors de lʼacetilcolinesterasa de lloc dʼunió dual, un treball de gran interès científic en el camp de les malalties neurodegeneratives com ara l'Alzheimer.

 

Galdeano, que pertany al Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica de la Universitat de Barcelona, va seguir estudis postdoctorals a les universitats de Cambridge i Dundee (Regne Unit), amb finançament Marie Curie de la Unió Europea. Actualment, centra la seva recerca a identificar i caracteritzar molècules prova dʼinterès biomèdic en el sistema dʼubiquitina-proteasoma.

 

 

Referència de lʼarticle:

 

J. Frost, C. Galdeano, P. Soares, M. S. Gadd, K. M. Grzes, L. Ellis, O. Epemolu, S. Shimamura, M. Bantscheff, P. Grandi, K. D. Read, D. A. Cantrell, S. Rocha i A. Ciulli. «Potent and selective chemical probe of hypoxic signalling downstream of HIF-α hydroxylation via VHL inhibition». Nature Communications, novembre de 2016. Doi:10.1038/ncomms13312