Nova versió de lʼaplicació UB Avisos de qualificacions

Imatge de l'aplicació UB Avisos de qualificacions.
Imatge de l'aplicació UB Avisos de qualificacions.
Acadèmic
(04/01/2016)

Ja està disponible la versió 2.0 de lʼaplicació UB Avisos de qualificacions, que mitjançant un avís al mòbil et permet conèixer a lʼinstant les notes obtingudes, en el mateix moment en què sʼincorporen a lʼexpedient acadèmic.

Aquesta nova versió suposa un canvi de disseny de tota lʼaplicació: en modernitza lʼestètica i, sobretot, en millora la navegabilitat, accessibilitat i usabilitat. En aquest sentit, lʼexperiència de lʼusuari canvia des del mateix moment en què accedeix a lʼaplicació, ja que a la pantalla inicial hi pot veure les assignatures de tots els ensenyaments que està cursant. Dʼaquesta manera, pot accedir de manera ràpida i directa al seu curs. A més, a la pantalla inicial sʼha incorporat un accés directe als avisos, i també sʼhi indiquen els avisos pendents de llegir.

Imatge de l'aplicació UB Avisos de qualificacions.
Imatge de l'aplicació UB Avisos de qualificacions.
Acadèmic
04/01/2016

Ja està disponible la versió 2.0 de lʼaplicació UB Avisos de qualificacions, que mitjançant un avís al mòbil et permet conèixer a lʼinstant les notes obtingudes, en el mateix moment en què sʼincorporen a lʼexpedient acadèmic.

Aquesta nova versió suposa un canvi de disseny de tota lʼaplicació: en modernitza lʼestètica i, sobretot, en millora la navegabilitat, accessibilitat i usabilitat. En aquest sentit, lʼexperiència de lʼusuari canvia des del mateix moment en què accedeix a lʼaplicació, ja que a la pantalla inicial hi pot veure les assignatures de tots els ensenyaments que està cursant. Dʼaquesta manera, pot accedir de manera ràpida i directa al seu curs. A més, a la pantalla inicial sʼha incorporat un accés directe als avisos, i també sʼhi indiquen els avisos pendents de llegir.

Dʼaltra banda, lʼaplicació simplifica la navegació gràcies a un menú lateral que facilita lʼaccés als diversos apartats —Curs actual, Avisos, Expedient acadèmic, Configuració i Sobre lʼaplicació—, i que facilita i fa més còmode lʼaccés a les seccions i al tancament de la sessió.

Així mateix, la nova versió incorpora canvis de disseny en els apartats Avisos i Expedient acadèmic per millorar-ne la llegibilitat, gràcies a una renovació de la iconografia i a un reforç de la colorimetria.

La nova versió de lʼaplicació, que va sortir al mercat el juny del 2012, lʼha desenvolupat lʼempresa Fusta, que també ha desenvolupat altres aplicacions de la UB, com ara Riu.net o Gaia Mission.

Lʼaplicació està disponible per a dispositius Android i iPhone. Podeu veure més informació sobre altres aplicacions de la Universitat de Barcelona a la pàgina Serveis Mòbils UB.