Nova edició de la Trobada de Professorat de Ciències de la Salut a la UB

La Trobada de Professorat de Ciències de la Salut és una convocatòria de caràcter biennal que té seu a les diferents facultats amb ensenyaments relacionats amb les ciències de la salut.
La Trobada de Professorat de Ciències de la Salut és una convocatòria de caràcter biennal que té seu a les diferents facultats amb ensenyaments relacionats amb les ciències de la salut.
Recerca
(30/01/2013)

«La calidad en la Universidad en tiempos de crisis o la calidad en crisis» és el títol de la conferència que va impartir lʼexministre dʼEducació Ángel Gabilondo el dimecres 30 de gener, a les 15 h, a la Facultat de Farmàcia, centre adscrit al BKC, en el marc de lʼacte inaugural de la VII Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. La nova edició dʼaquesta jornada va tenir lloc els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer.

La Trobada de Professorat de Ciències de la Salut és una convocatòria de caràcter biennal que té seu a les diferents facultats amb ensenyaments relacionats amb les ciències de la salut.
La Trobada de Professorat de Ciències de la Salut és una convocatòria de caràcter biennal que té seu a les diferents facultats amb ensenyaments relacionats amb les ciències de la salut.
Recerca
30/01/2013

«La calidad en la Universidad en tiempos de crisis o la calidad en crisis» és el títol de la conferència que va impartir lʼexministre dʼEducació Ángel Gabilondo el dimecres 30 de gener, a les 15 h, a la Facultat de Farmàcia, centre adscrit al BKC, en el marc de lʼacte inaugural de la VII Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. La nova edició dʼaquesta jornada va tenir lloc els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer.

La Trobada de Professorat de Ciències de la Salut, una proposta que va sorgir a iniciativa d'un grup de professors lʼany 2000 i que va tenir lloc per primera vegada al campus Ciències de la Salut de Bellvitge, és una convocatòria de caràcter biennal amb seu a les diferents facultats amb ensenyaments relacionats amb les ciències de la salut.

Enguany, el programa va incloure taules rodones, comunicacions orals i altres contribucions al voltant dels eixos centrals de la qualitat a la Universitat en temps de crisi o la qualitat en crisi; el pla dʼigualtat de gènere; la innovació docent en ciències de la salut (treballs dʼinnovació); la semipresencialitat; ensenyar complint normatives (nou rol del professor universitari); la integració recerca-docència en ciències de la salut; el treball de fi de grau, i la nova realitat (cicles formatius de grau superior i universitat).

També sʼhi van fer tres tallers, oberts a tots els docents interessats a participar-hi, que van tenir lloc dimecres, 30 de gener, a les 10.30 hores. El primer, «Què sʼha fet en el Pla dʼigualtat de gènere?», coordinat per la professora María Honrubia (Escola Universitària dʼInfermeria), va abordar lʼavaluació del procés dʼimplementació del II Pla dʼigualtat dʼoportunitats entre dones i homes de la UB, en especial en lʼàmbit dels ensenyaments de les ciències de la salut (accions, dificultats, nous objectius, millores, etc). En el taller «La innovació docent en ciències de la salut: treballs dʼinnovació», els grups dʼinnovació docent de la UB van posar en comú les accions docents dʼinnovació desenvolupades en els darrers anys per al treball i lʼavaluació de competències transversals en les titulacions de lʼàrea sanitària i debatran sobre les línies de futur que cal seguir. Estava coordinat per les professores Mercedes Gracenea (Facultat de Farmàcia i Institut de Ciències de lʼEducació) i María Honrubia, i es va complementar amb una exposició de pòsters al vestíbul de la Facultat de Farmàcia amb les activitats més destacades dels grups dʼinnovació docent participants. El tercer taller, amb el títol «La semipresencialitat», estava coordinat pel professor Joan Simon (Facultat de Farmàcia) i per Mónica Arenas (CRAI Facultat de Farmàcia) i tenia com a objectiu analitzar els factors que poden incidir més directament en la futura implementació de la modalitat semipresencial en assignatures o ensenyaments (conceptualització, perfil dʼestudiants i professors, metodologia diferencial, formació específica, habilitats, etc.).

 
Més informació i programa de la VII Trobada de Professorat de Ciències de la Salut