Nova edició de la Trobada de la Xarxa de Comitès dʼÈtica dʼUniversitats i Organismes Públics de Recerca

La IX Trobada de la Xarxa de Comitès d’Ètica d’Universitats i Organismes Públics de Recerca tindrà lloc els dies 31 de març i 1 d’abril .
La IX Trobada de la Xarxa de Comitès d’Ètica d’Universitats i Organismes Públics de Recerca tindrà lloc els dies 31 de març i 1 d’abril .
Institucional
(28/03/2014)

Els dies 31 de març i 1 dʼabril, lʼHotel Calipolis de la localitat de Sitges (Garraf) acollirà la IX Trobada de la Xarxa de Comitès dʼÈtica dʼUniversitats i Organismes Públics de Recerca (RCE), que està coordinada per Albert Royes, secretari de la Comissió de Bioètica de la UB (CBUB) i membre de lʼObservatori de Bioètica i Dret (OBD), amb seu al Parc Científic Barcelona (PCB-UB).

La IX Trobada de la Xarxa de Comitès d’Ètica d’Universitats i Organismes Públics de Recerca tindrà lloc els dies 31 de març i 1 d’abril .
La IX Trobada de la Xarxa de Comitès d’Ètica d’Universitats i Organismes Públics de Recerca tindrà lloc els dies 31 de març i 1 d’abril .
Institucional
28/03/2014

Els dies 31 de març i 1 dʼabril, lʼHotel Calipolis de la localitat de Sitges (Garraf) acollirà la IX Trobada de la Xarxa de Comitès dʼÈtica dʼUniversitats i Organismes Públics de Recerca (RCE), que està coordinada per Albert Royes, secretari de la Comissió de Bioètica de la UB (CBUB) i membre de lʼObservatori de Bioètica i Dret (OBD), amb seu al Parc Científic Barcelona (PCB-UB).

En aquesta jornada, que inaugurarà el Dr. Albert Royes, es debatrà sobre temàtiques relacionades amb els criteris i protocols dʼavaluació de projectes de recerca i tesis doctorals de lʼàmbit de les ciències humanes i socials. Així mateix, sʼabordaran els acords de consens al voltant del Reial decret 53/2013 sobre protecció dels animals emprats en experimentació i docència. També es tractarà sobre la possible relació entre els comitès dʼètica dʼuniversitats i organismes públics de recerca i la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU) a lʼentorn de la plataforma Ethics and Integrity. Finalment, sʼobrirà un debat sobre aspectes vinculats als comitès dʼètica, entre altres continguts.

La primera reunió de representants de comitès dʼètica dʼuniversitats espanyoles ja va tenir lloc a Sitges el novembre del 2002, en el marc dʼuna iniciativa impulsada per la UB.