Nova càtedra per impulsar la innovació en filtres

Representants de les dues entitats.
Representants de les dues entitats.
Institucional
(27/10/2021)

La Universitat de Barcelona i lʼempresa AMES Solsona han creat la Càtedra UB-AmesPore amb lʼobjectiu de donar suport en coneixement científic i tecnològic a la divisió de filtres que el grup AMES té a Solsona.

 

Representants de les dues entitats.
Representants de les dues entitats.
Institucional
27/10/2021

La Universitat de Barcelona i lʼempresa AMES Solsona han creat la Càtedra UB-AmesPore amb lʼobjectiu de donar suport en coneixement científic i tecnològic a la divisió de filtres que el grup AMES té a Solsona.

 

Impulsada pel Grup de Recerca Consolidat de Processos de Separació, Membranes i Polímers, la nova càtedra estarà dirigida per Joan Llorens, catedràtic del Departament dʼEnginyeria Química i Química Analítica. «Un dels objectius de la Universitat és que allò que desenvolupem pugui ser útil per millorar les nostres empreses. Justament això és el que estem fent amb la posada en marxa dʼaquesta càtedra», explica Llorens.

Per la seva banda, el rector Joan Guàrdia destaca que «lʼobligació de la Universitat com a institució pública és fer innovació amb el teixit empresarial i posar el seu actiu al servei de lʼempresa».

Lʼempresa que participa en aquesta càtedra està situada a Solsona, allunyada dels entorns industrials de capitals com ara Barcelona. En aquest sentit, Llorens també remarca la importància dʼaugmentar lʼactivitat industrial de zones on fins fa poc només hi havia activitat agrícola i ramadera. «A mi, que provinc dʼun poble de lʼinterior de Catalunya, lʼactivitat dʼaquesta càtedra em satisfà doblement», assenyala.

AMES Solsona, pertanyent al grup industrial AMES, té una línia de producció de filtres metàl·lics sinteritzats. Aquests filtres són peces metàl·liques amb gran porositat que es fan servir per filtrar fluids, controlar-ne la caiguda de pressió o per mesurar el cabal dʼun fluid o la sortida dʼun gas a pressió de forma constant. També sʼutilitzen com a mecanismes antihumitat o antiretorn de flama.

Aquestes característiques sʼaprofiten en camps molt diversos, des de la química fins a lʼalimentació, el transport o els electrodomèstics, a més de tenir un ús industrial en diferents mecanismes pneumàtics o hidràulics.

Segons explica Cèsar Molins, director general dʼAMES, lʼempresa va prendre la decisió de potenciar aquesta línia de producte per diversificar la seva activitat, molt focalitzada en la indústria automotriu. Després de detectar el gran potencial que tenen els filtres sinteritzats i de començar a obrir mercat, es van adonar que els mancava «coneixement tècnic del producte per poder proposar i codissenyar amb els clients solucions tècnicament i econòmicament competitives». Per això, es va decidir «acudir a la Universitat de la Barcelona en la persona del professor Joan Llorens», continua Molins. Aquesta col·laboració iniciada ara fa uns quatre anys és la que ha donat lloc a la creació de la Càtedra UB-AmesPore.

«Un dels objectius de la càtedra és innovar per millorar aspectes com ara la caracterització i lʼeficiència dels filtres i la fabricació de nous tipus de filtres que puguin entrar en sectors més especialitzats de la microfiltració i la ultrafiltració», assenyala Jesús Peñafiel, director de Màrqueting i Negoci dʼAmesPore.

Un altre objectiu destacat és donar formació científica i suport de càlcul a lʼequip tècnic dʼAMES Solsona per poder calcular instal·lacions industrials de filtració i arribar a predir el comportament dels filtres en servei. Així mateix, la càtedra permetrà tenir accés a una consultoria científica dʼalt nivell que ajudi a resoldre situacions concretes plantejades per la clientela dʼAMES.

«La col·laboració mitjançant la càtedra està sent dʼallò més profitosa, i això queda demostrat quan es veu el creixement continu de dobles dígits any rere any de la divisió de filtres sinteritzats AmesPore, un creixement basat en la tecnologia i el servei al client», conclou Peñafiel.