Nous acords transformatius per impulsar la publicació en accés obert

Per a la UB, aquests acords suposen obrir uns 550 articles el primer any.
Per a la UB, aquests acords suposen obrir uns 550 articles el primer any.
Recerca
(26/07/2021)

Els acords transformatius són contractes entre els consorcis de biblioteques i les editorials per transformar sense cost els pagaments de les subscripcions actuals en publicacions en accés obert, tot mantenint lʼaccés de lectura. En els darrers mesos, aquests acords per a les universitats de tot lʼEstat sʼhan fet des de la CRUE i el CSIC per a quatre dels principals editors científics: Elsevier, Springer Nature, Wiley i ACS Publications. Així mateix, la UB, mitjançant el CRAI, ha signat un acord transformatiu amb Cambridge University Press. Tots aquests acords inclouen més de 5.500 revistes científiques.

 

Per a la UB, aquests acords suposen obrir uns 550 articles el primer any.
Per a la UB, aquests acords suposen obrir uns 550 articles el primer any.
Recerca
26/07/2021

Els acords transformatius són contractes entre els consorcis de biblioteques i les editorials per transformar sense cost els pagaments de les subscripcions actuals en publicacions en accés obert, tot mantenint lʼaccés de lectura. En els darrers mesos, aquests acords per a les universitats de tot lʼEstat sʼhan fet des de la CRUE i el CSIC per a quatre dels principals editors científics: Elsevier, Springer Nature, Wiley i ACS Publications. Així mateix, la UB, mitjançant el CRAI, ha signat un acord transformatiu amb Cambridge University Press. Tots aquests acords inclouen més de 5.500 revistes científiques.

 

«Les principals editorials on publiquen els investigadors de la UB són Elsevier, Springer i Wiley. Segons les dades del Web of Science, els articles amb correspondència UB dʼaquestes tres editorials representen aproximadament un terç del total de la producció de la UB», explica Ignasi Labastida, delegat del rector per a la ciència oberta i responsable de la Unitat de Recerca del CRAI. «Per a la UB, aquests acords suposen obrir uns 550 articles el primer any, una xifra que sʼincrementarà progressivament durant els anys de validesa de lʼacord. Dʼaltra banda, en el cas de Cambridge University Press, no hi ha límit en el nombre de publicacions», destaca Labastida.

Els acords assolits per la CRUE i el CSIC cobreixen la publicació en revistes híbrides, és a dir, aquelles a les quals cal accedir mitjançant subscripció o pagament puntual i que ofereixen la possibilitat de pagar perquè lʼarticle quedi en accés obert. Lʼacord amb Elsevier, Springer i ACS Publications és per a quatre anys, i sʼha negociat concedir un nombre dʼarticles per institució en funció del que es pagava històricament per llegir i del nombre de publicacions de la institució (es compta com a producció de la institució els articles en què lʼautor de correspondència apareix amb aquesta afiliació). En el cas de Wiley, sʼha signat un pilot per al 2021 i se nʼestà negociant una ampliació.

Lʼacord de la UB amb Cambridge University Press permet, des del mes de gener de 2021, mantenir lʼaccés a totes les revistes dʼaquesta editorial com fins ara. Però, a la vegada, també permet que els articles que sʼhi publiquin en què lʼautor de correspondència sigui de la UB siguin dʼaccés obert sense cap cost addicional. Això vol dir que no cal que els investigadors de la nostra Universitat paguin cap càrrec per processament de lʼarticle (article processing charge, en anglès), tant si publiquen en una revista dʼaccés obert complet com si ho fan en una que ofereix lʼopció híbrida. Dʼaltra banda, aquest acord no limita el nombre de publicacions que es poden obrir per ser llegides, a diferència dels altres acords. En aquest cas, també estan incloses les revistes que són purament dʼaccés obert.

«Aquests acords suposen un impuls important cap a lʼaccés obert i una aposta més cap al compromís de fer més visible i accessible la producció científica de la UB. Dʼaltra banda, complementen lʼaposta que ja es va fer fa deu anys amb la posada en marxa de la publicació dʼarticles en el repositori institucional i lʼestabliment del fons dʼajuts per publicar en accés obert», conclou Labastida.

Aquest és un pas més cap a lʼassoliment de lʼaccés obert immediat, un dels objectius de la Declaració de Berlín que va signar la UB el 2009 i que sʼengloben dins de lʼestratègia de la iniciativa OA2020 de transformar el sistema de publicació tancat, a la qual la UB també ha donat suport aquest any.

La informació sobre els acords es recull i sʼactualitza en aquesta web del CRAI.