Nou projecte de divulgació per descobrir les similituds anatòmiques entre simis i humans

La plataforma de VAP ofereix l’oportunitat de comparar estructures anatòmiques de diferents espècies de simis. Crèdits: Saul Martin, Univesitat d’Aveiro
La plataforma de VAP ofereix l’oportunitat de comparar estructures anatòmiques de diferents espècies de simis. Crèdits: Saul Martin, Univesitat d’Aveiro
Recerca
(18/03/2020)

Investigadors dʼinstitucions de tot el món, entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona, han participat en la iniciativa The Visible Ape Project (VAP), un projecte de recerca i de comunicació científica finançat per la Fundació Nacional per a la Ciència dels EUA. La proposta sʼha dissenyat per donar a conèixer les notables similituds entre lʼanatomia dels éssers humans i els simis, els nostres parents vius més propers i en risc dʼextinció.

La plataforma de VAP ofereix l’oportunitat de comparar estructures anatòmiques de diferents espècies de simis. Crèdits: Saul Martin, Univesitat d’Aveiro
La plataforma de VAP ofereix l’oportunitat de comparar estructures anatòmiques de diferents espècies de simis. Crèdits: Saul Martin, Univesitat d’Aveiro
Recerca
18/03/2020

Investigadors dʼinstitucions de tot el món, entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona, han participat en la iniciativa The Visible Ape Project (VAP), un projecte de recerca i de comunicació científica finançat per la Fundació Nacional per a la Ciència dels EUA. La proposta sʼha dissenyat per donar a conèixer les notables similituds entre lʼanatomia dels éssers humans i els simis, els nostres parents vius més propers i en risc dʼextinció.

VAP és un espai web que permet aprendre i interactuar, dirigit a investigadors, docents, estudiants i públic general. El projecte, segons expliquen els experts que lʼhan impulsat, permetrà que els usuaris «no només prenguin més consciència dels nostres fascinants parents més propers, que sʼenfronten a creixents problemes per sobreviure, sinó que també sʼadonin de lʼevidència que tots compartim un ancestre comú i, per tant, dʼallò que fa únics els éssers humans».

La plataforma de VAP ofereix lʼoportunitat de comparar estructures anatòmiques de diferents espècies de simis. Per fer-ho, utilitza una col·lecció digital dʼil·lustracions anatòmiques dʼalta qualitat i fotografies de dissecció, tomografies computeritzades de tot el cos i ressonàncies magnètiques cerebrals de simis adults, joves i infantils. La recopilació dʼaquestes dades ha fet possible, al seu torn, produir reconstruccions 3D interactives dʼúltima generació que permeten veure lʼanatomia dels simis dʼuna manera detallada i fàcil dʼusar sense precedents.

Lʼequip de la UB, liderat pel professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Josep M. Potau, ha participat en la realització de les disseccions anatòmiques de diferents espècies de primats hominoïdeus, és a dir, de la superfamília de primats sense cua que inclou lʼésser humà i altres simis. Concretament, Potau ha fet gran part de les disseccions de lʼextremitat superior, el tronc, el cap i el coll de ximpanzés, bonobos, goril·les, orangutans i gibons, que han servit per publicar cinc atles anatòmics fotogràfics dʼaquestes espècies en editorials científiques de prestigi, com Springer i CRC Press.

«Gràcies a aquest projecte, gran part de les imatges obtingudes per fer aquests atles i per utilitzar-les en la nostra línia de recerca es comparteixen amb el públic», destaca Josep M. Potau. Aquesta part de el projecte ha tingut la col·laboració dʼinvestigadors de la Universitat de Valladolid (UVA).

Tant la recopilació de dades com lʼobtenció dʼimatges són el resultat dʼuna col·laboració internacional multidisciplinària de docents, estudiants, artistes anatòmics i investigadors de tot el món. La informació anatòmica va ser recopilada per anatomistes, antropòlegs i biòlegs evolutius de la Universitat Howard (Estats Units), líder del projecte. Juntament amb aquesta institució, la UB, la UVA, la Universitat George Washington (Estats Units) i la Universitat dʼAnvers (Bèlgica) han estat crucials per obtenir i disseccionar la majoria dels simis estudiats. Així mateix, la Universitat dʼAveiro (Portugal) ha dut a terme les reconstruccions 3D.

Els materials proporcionats per VAP poden ser útils per a biòlegs evolutius, antropòlegs, veterinaris i anatomistes comparatius, i també per a estudiants, docents i públic en general. De fet, una característica important del projecte és la divulgació al públic no especialitzat, i en particular les comunitats que no solen ser el centre dʼaquests projectes científics.

El web disposa dʼun apartat amb recursos educatius que inclouen activitats per fer a classe. Aquests materials estan disponibles gratuïtament en castellà i anglès i es poden adaptar a diferents nivells dʼensenyament. Per garantir un accés més ampli de públic al contingut educatiu, el projecte inclou la creació dʼuna aplicació per a dispositius mòbils, així com guies divulgatives per involucrar veterinaris i comunitats rurals a lʼÀfrica que tenen cura simis o que hi viuen a prop.