Nou mapa digital de lʼoceà Àrtic

El Grup de Recerca Consolidat de Geociències Marines de la Universitat de Barcelona participa en l’equip internacional que ha presentat la nova carta batimètrica de les profunditats àrtiques.
El Grup de Recerca Consolidat de Geociències Marines de la Universitat de Barcelona participa en l’equip internacional que ha presentat la nova carta batimètrica de les profunditats àrtiques.
Recerca
(21/07/2020)

Un equip internacional dʼinvestigadors acaba de publicar la cartografia submarina més detallada de lʼoceà Àrtic. El treball, en què participen els experts Miquel Canals, José Luis Casamor i David Amblàs, del Grup de Recerca Consolidat de Geociències Marines de la UB, ha estat publicat a la revista Scientific Data del grup Nature.

El Grup de Recerca Consolidat de Geociències Marines de la Universitat de Barcelona participa en l’equip internacional que ha presentat la nova carta batimètrica de les profunditats àrtiques.
El Grup de Recerca Consolidat de Geociències Marines de la Universitat de Barcelona participa en l’equip internacional que ha presentat la nova carta batimètrica de les profunditats àrtiques.
Recerca
21/07/2020

Un equip internacional dʼinvestigadors acaba de publicar la cartografia submarina més detallada de lʼoceà Àrtic. El treball, en què participen els experts Miquel Canals, José Luis Casamor i David Amblàs, del Grup de Recerca Consolidat de Geociències Marines de la UB, ha estat publicat a la revista Scientific Data del grup Nature.

El mapa presentat és la versió 4.0 de la Carta Batimètrica Internacional de lʼOceà Àrtic (IBCAO), una iniciativa creada el 1997 a Sant Petersburg (Rússia) amb la missió científica de cartografiar les fondalades àrtiques. Publicada en format digital, la nova carta amplia fins a un 19,6 % la superfície submarina cartografiada en versions anteriors.

 

«El mapa IBCAO 4.0 és la contribució dʼenguany al projecte Nippon Foundation - GEBCO Seabed 2030, que té per objectiu tenir cartografiats tots els mars i oceans del món lʼany 2030», explica el professor Martin Jakobsson, de la Universitat dʼEstocolm (Suècia), que ha liderat lʼequip científic amb experts de quinze països, juntament amb Larry Mayer, de la Universitat de Nou Hampshire (Estats Units).

 

La nova carta batimètrica de les profunditats àrtiques

 

Amb una posició estratègica, lʼÀrtic és un oceà mític en la història de les grans exploracions geogràfiques per descobrir els secrets de les regions polars. Lʼoceà més septentrional del planeta també el més petit i de menor fondària té un paper decisiu en la regulació del clima planetari i és la regió polar més sensible als efectes de lʼescalfament global. Segons algunes previsions, la pèrdua progressiva de la capa de gel marí podria obrir a la navegació algunes àrees fins ara inaccessibles per mar, com ara el pas del nord-oest, la llegendària ruta marítima perseguida per moltes expedicions del segle XIX que comunica el Pacífic i lʼAtlàntic boreals.

 

«La principal dificultat per a les campanyes científiques actuals a lʼÀrtic és lʼaccés a indrets permanentment coberts per glaç marí, i la durada relativament breu del període navegable. Certament, però, lʼescalfament global ha fet que ara siguin accessibles regions abans inassolibles per a la flota oceanogràfica», puntualitza el catedràtic Miquel Canals, cap del Grup de Recerca Consolidat de Geociències Marines de la UB.


Des del 2018, lʼequip de la UB ha contribuït al mapa IBACO 4.0 amb dades de batimetria de multifeix en diferents campanyes oceanogràfiques a lʼoceà Àrtic, en especial al sector occidental del mar de Barents, «una col·laboració voluntària en benefici de la ciència i el coneixement», en paraules de Miquel Canals. En les seves diferents edicions, tots els mapes IBCAO han tingut centenars de milers de descàrregues al llarg dels anys i són molt utilitzats per governs, empreses i investigadors amb interessos i activitats científiques a lʼÀrtic.

 

La nova cartografia incorpora un volum de dades superior i de més bona resolució que les versions precedents, i inclou regions marines fins ara desconegudes. «És el fruit dʼun esforç notable de cooperació internacional, en què han participat moltes institucions i investigadors que han aportat les seves dades científiques per assolir un objectiu comú: conèixer els fons marins de lʼoceà Àrtic», destaca Canals, que és catedràtic del Departament de Dinàmica de la Terra i de lʼOceà de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB.

 

Sondes de multifeix i submarins nuclears sota el gel àrtic

 

Per elaborar el nou mapa IBCAO 4.0 sʼha emprat la mateixa tecnologia aplicada per estudiar el relleu submarí en altres regions de lʼoceà. «Els components del nou mapa en especial, els més recents sʼhan obtingut mitjançant els sistemes de batimetria de multifeix més avançats que hi ha avui dia. Són dades que provenen de vaixells oceanogràfics, de trencaglaços i també de submarins nuclears, que són els únics capaços de cartografiar les àrees situades sota el mar glaçat, inassolibles amb vaixells de superfície», detalla Canals.

 

«En lʼàmbit del processament i la fusió de dades mitjançant lʼús dʼun nou algoritme de Mallat sʼhan incorporat noves tècniques que han donat un resultat excel·lent», afegeix.

 

Corrents oceànics, regulació climàtica i estabilitat dels fons oceànics

 

En general, una millor i més extensa cartografia ajuda a ampliar el coneixement sobre lʼevolució geològica i glacial dʼuna regió tan sensible com lʼoceà Àrtic. Així doncs, el nou mapa batimètric identifica una gran varietat de formes del relleu dʼorigen glacial, «algunes de gran escala de centenars a milers de metres de longitud que indiquen la direcció i el sentit del moviment del glaç sobre el fons marí, tot facilitant així la reconstrucció de processos geològics del passat recent en latituds àrtiques».

 

Les dades batimètriques també resulten rellevants en altres àmbits de la ciència polar, com ara lʼestudi de les trajectòries dels corrents oceànics i, per tant, la distribució de calor, el declivi del gel marí, lʼefecte de les aigües càlides entrants sobre les glaceres de base marina, i lʼestabilitat de les llengües glaciars ancorades al fons marí.

 

Una de les formacions més espectaculars dels fons marins àrtics és la dorsal de Lomonosov, un element geològic de més de 1.600 quilòmetres de longitud «que connecta el nord de Groenlàndia amb Sibèria, i travessa aquest oceà pel bell mig deixant dues conques profundes a banda i banda», explica Canals. «Els treballs cartogràfics més recents, fets amb vaixells trencaglaç, han revelat la presència de llindars que influencien els intercanvis dʼaigua entre una i altra conca, i de marques dʼancoratge de plataformes de gel a la seva cresta», detalla.

 

La carta batimètrica IBCAO 4.0 també revela la cartografia detallada dels fiords de Groenlàndia, i aporta dades de gran interès científic per al desenvolupament de models predictius sobre el comportament del mantell de gel en recessió ràpida avui dia que cobreix aquesta enorme illa i lʼaugment del nivell del mar arreu del món.

 

 

El desafiament de cartografiar les profunditats marines de tot el planeta

 

Fins ara, sʼha cartografiat prop de la cinquena part dels fons oceànics de tot el planeta. Conèixer en detall el relleu submarí de lʼoceà global és clau per gestionar i protegir de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners, tal com estableix un dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) aprovats per lʼAssemblea General de les Nacions Unides el 2015.

 

En el marc de lʼesforç internacional per estudiar els fons marins àrtics, cal recordar que el GRC de Geociències Marines de la UB és un dels equips que participen en el Nippon Foundation - GEBCO Seabed 2030, el projecte global més ambiciós per completar una tasca gegantina en geociències marines: la batimetria submarina a alta resolució de tots els oceans del nostre planeta.