Norovirus identificats en les mostres dʼaigua que van causar el brot de gastroenteritis

Norovirus.
Norovirus.
Recerca
(27/04/2016)

Un equip d'investigadors de la Universitat de Barcelona ha detectat la presència de norovirus del genogrup I i del genogrup II en les mostres dʼaigua relacionades amb el brot de gastroenteritis que va afectar més de 4.000 persones que havien consumit aigua envasada per lʼempresa Aigües del Pirineu, que a Catalunya distribueix Eden Springs.

Norovirus.
Norovirus.
Recerca
27/04/2016

Un equip d'investigadors de la Universitat de Barcelona ha detectat la presència de norovirus del genogrup I i del genogrup II en les mostres dʼaigua relacionades amb el brot de gastroenteritis que va afectar més de 4.000 persones que havien consumit aigua envasada per lʼempresa Aigües del Pirineu, que a Catalunya distribueix Eden Springs.

En lʼestudi, realitzat en col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat, hi han participat els investigadors Rosa M. Pintó i Albert Bosch, que lideren el Grup de Recerca de Virus Entèrics de la Facultat de Biologia, a més dʼAlbert Blanco, Susana Guix, Noemí Fuster i Fran Pérez Rodríguez.

Segons els investigadors, «aquesta és la primera vegada que es detecten virus de qualsevol tipus en mostres dʼaigua envasada». En concret, els investigadors han trobat valors elevats de norovirus —considerats la primera causa de gastroenteritis vírica— en diferents contenidors dʼaigua (els anomenats coolers): a l'entorn de 5.000 còpies genòmiques per litre del genogrup I, i al voltant de 10.000 del genogrup II. Cal tenir en compte que la dosi mínima de norovirus que pot causar infecció sʼestima entre 18 i 1.000 còpies genòmiques. És a dir, que en aquest cas, amb un got dʼaigua nʼhi havia prou perquè individus susceptibles adquirissin la infecció.

Més informació