Norbert Bilbeny presenta un llibre sobre lʼús del diàleg en situacions de conflicte

El llibre tracta sobre l’ús del diàleg per resoldre situacions de conflicte comunes en la vida social i política, des d’una perspectiva filosòfica però altament pragmàtica.
El llibre tracta sobre l’ús del diàleg per resoldre situacions de conflicte comunes en la vida social i política, des d’una perspectiva filosòfica però altament pragmàtica.
Cultura
(07/06/2016)

Aquest dimecres, 8 de juny, a les 19.00 hores, es presenta el llibre Reglas para el diálogo en situaciones de conflicto (coeditat per La Catarata i Edicions de la Universitat de Barcelona), de Norbert Bilbeny. La presentació tindrà lloc a la llibreria La Central (c. Mallorca, 237), i hi intervindran Mercè Claramunt, diputada de la Junta de Govern i responsable de Mediació del Col·legi de lʼAdvocacia de Barcelona; Pere Portabella, cineasta, escriptor i polític, i el mateix autor.

El llibre tracta sobre l’ús del diàleg per resoldre situacions de conflicte comunes en la vida social i política, des d’una perspectiva filosòfica però altament pragmàtica.
El llibre tracta sobre l’ús del diàleg per resoldre situacions de conflicte comunes en la vida social i política, des d’una perspectiva filosòfica però altament pragmàtica.
Cultura
07/06/2016

Aquest dimecres, 8 de juny, a les 19.00 hores, es presenta el llibre Reglas para el diálogo en situaciones de conflicto (coeditat per La Catarata i Edicions de la Universitat de Barcelona), de Norbert Bilbeny. La presentació tindrà lloc a la llibreria La Central (c. Mallorca, 237), i hi intervindran Mercè Claramunt, diputada de la Junta de Govern i responsable de Mediació del Col·legi de lʼAdvocacia de Barcelona; Pere Portabella, cineasta, escriptor i polític, i el mateix autor.

El llibre tracta sobre lʼús del diàleg per resoldre situacions de conflicte comunes en la vida social i política, des dʼuna perspectiva filosòfica però altament pragmàtica. Lʼobjectiu és oferir una sèrie de regles bàsiques per ajudar a resoldre els conflictes que es produeixen diàriament en lʼactual «societat de la comunicació», a partir de quatre premisses: indagar les possibilitats de diàleg entre adversaris; fomentar el diàleg com a via de negociació entre les parts en conflicte; insistir en la importància de la conversa, considerada la forma de diàleg més operativa per assolir un acord, i realçar el caràcter formatiu del diàleg i la conversa tant en lʼàmbit individual com en el col·lectiu, per garantir la qualitat democràtica de les institucions.

Més enllà de la perspectiva socràtica, que és la que sʼadopta generalment en filosofia per enfocar el tema del diàleg, Bilbeny elabora un assaig interdisciplinari i intercultural, espigolant elements de teories i autors diversos, com ara de lʼètica discursiva dʼApel, Habermas i Wellmer, i de la denominada democràcia deliberativa de Rawls, Elster i Benhabib. Alhora connecta amb la filosofia del llenguatge dels actes de parla desenvolupada per Austin, Grice i Searle, i també amb la teoria de la comunicació, concretament amb la sociolingüística de la interacció de Goffman, Garfinkel i Gumperz, amb el contrapunt de la psicologia del llenguatge de Clark i de la teoria de la negociació de Zartman i Schelling.

Lʼautor posa de manifest que lʼeclosió de les xarxes socials ha transformat lʼacte dʼopinar en un monòleg i ha desplaçat la democràcia cap al populisme, que es tanca al diàleg i genera gestos, marques i missatges en comptes dʼidees, programes i polítiques. Malgrat tot, però, el diàleg continua sent el motor central de tota negociació, i resulta molt més econòmic i ètic que lʼús de la força militar, que encara avui constitueix l'ultima ratio per solucionar conflictes a escala internacional.

Bilbeny reconeix que la teoria dels jocs de Von Neumann i Morgenstern ha significat un considerable avenç en lʼestudi dels conflictes i de la negociació com a via per resoldreʼls en el món de lʼeconomia i la ciència política, però que, de moment, no hi ha un equivalent similar en la sociologia de la comunicació ni en la filosofia, almenys en el seu vessant més pràctic. Així, el llibre, amb un llenguatge entenedor i amanit amb exemples històrics, presenta una estructura ascendent, des del moment mateix en què les parts reconeixen el conflicte fins que es formula la possibilitat dʼacord, passant per tota la gradació dʼestratègies de negociació, formes, estructures i pautes de diàleg i conversa, amb lʼobjectiu final dʼarribar a un pacte.

Norbert Bilbeny (Barcelona, 1953) és catedràtic dʼÈtica de la Universitat de Barcelona. Ha estat degà de la Facultat de Filosofia i actualment dirigeix el màster de Ciutadania i Drets Humans, coordina el projecte de recerca Crisi de la Raó Pràctica, i és membre del Grup Interdisciplinari de Reflexió i de Solucions Matemàtiques per a Entitats (GISME). Ha estat professor visitant de la Universitat de Chicago, de lʼInstitut Tecnològic i dʼEstudis Superiors de Monterrey, i de la Universitat Loyola de Chicago. La seva recerca, que es va iniciar amb treballs sobre història de la filosofia catalana i ètica kantiana, sʼha especialitzat en qüestions interculturals, ètica de la ciutadania i cosmopolitisme. Col·laborador habitual en els mitjans de comunicació, Bilbeny és un autor prolífic, tant en català com en castellà. Va guanyar el Premi Josep Pla el 1984 amb Papers contra la cinta magnètica, i el Premi Anagrama dʼAssaig el 1987 amb La revolución en la ética. Hábitos y creencias en la sociedad digital. Ha publicat diversos llibres dʼètica, filosofia política i divulgació, com ara Carta a un estudiant dʼhumanitats (2005), La identidad cosmopolita (2007), Consultorio ético (2008), El futuro empieza hoy (2010), Justicia compasiva (2015) i La vida avanza en espiral (2016). A Edicions de la Universitat de Barcelona ha publicat Ética del periodismo (2012) i Humanidades e investigación científica. Una propuesta necesaria (2015, amb Joan Guàrdia).