Nou programa de suport psicològic

Clínica Psicològica de la UB.
Clínica Psicològica de la UB.
Institucional
(20/12/2021)

La UB ha endegat un nou programa de suport psicològic a la comunitat universitària. La iniciativa sʼemmarca en lʼobjectiu dʼincorporar el benestar, tant físic com emocional, en el model acadèmic de la Universitat de Barcelona. Les persones interessades accedeixen al programa de suport psicològic mitjançant un formulari web. Cada cas és atès per correu electrònic o per mòbil per professionals de la Clínica Psicològica de la UB. Quan es valora com a necessari, sʼofereix la possibilitat de derivar la persona a un altre tipus dʼintervenció en aquesta mateixa clínica.

Clínica Psicològica de la UB.
Clínica Psicològica de la UB.
Institucional
20/12/2021

La UB ha endegat un nou programa de suport psicològic a la comunitat universitària. La iniciativa sʼemmarca en lʼobjectiu dʼincorporar el benestar, tant físic com emocional, en el model acadèmic de la Universitat de Barcelona. Les persones interessades accedeixen al programa de suport psicològic mitjançant un formulari web. Cada cas és atès per correu electrònic o per mòbil per professionals de la Clínica Psicològica de la UB. Quan es valora com a necessari, sʼofereix la possibilitat de derivar la persona a un altre tipus dʼintervenció en aquesta mateixa clínica.

Des de la posada en funcionament del programa, el 15 de setembre passat, un total de 78 persones han omplert el formulari web. En setze casos no sʼhi ha pogut contactar, de manera que finalment sʼhan atès 62 persones. Dʼaquestes, a divuit seʼls ha recomanat que contactin amb la Clínica Psicològica de la UB per rebre teràpia. Un 90 % de les persones ateses pel nou programa són estudiants de grau i màster, gairebé un 8 % són doctorands, i un 2,6 %, membres del PAS. Els motius de consulta més freqüents són les simptomatologies ansiosa i depressiva.

Lʼaccés a la Universitat implica diversos períodes de transició que comporten elevats nivells dʼansietat, requereixen un període dʼadaptació i poden afectar la salut mental dels estudiants. A més, hi ha alguns col·lectius especialment vulnerables, com ara les persones amb problemes de salut mental previs, les que provenen dʼentorns desfavorits, els estudiants estrangers i els estudiants LGTBI+. Dʼaltra banda, la comunitat universitària sʼha vist afectada per la situació de pandèmia també en el vessant psicològic. En definitiva, la Universitat, com la resta de la societat, està sotmesa a diferents fonts de tensió i malestar psicològic.

En aquest context, si bé la UB ja disposava dʼeines per al suport emocional de la comunitat universitària, sʼha decidit reforçar la tasca en aquest àmbit i desenvolupar nous recursos com el programa que ara sʼendega.