Nova convocatòria del programa dʼajuts Connecta UB

 
 
Acadèmic
(29/08/2022)

A partir del dilluns 5 de setembre es podran presentar sol·licituds al programa dʼajuts Connecta UB, adreçat a alumnes amb dificultats econòmiques, per facilitar-los la cessió temporal dʼun ordinador portàtil o una connexió bàsica a Internet.

 
 
Acadèmic
29/08/2022

A partir del dilluns 5 de setembre es podran presentar sol·licituds al programa dʼajuts Connecta UB, adreçat a alumnes amb dificultats econòmiques, per facilitar-los la cessió temporal dʼun ordinador portàtil o una connexió bàsica a Internet.

Connecta UB es va iniciar el curs 2019-2020 arran de la pandèmia, amb lʼobjectiu que tot lʼalumnat disposés de les eines necessàries per seguir lʼactivitat acadèmica en modalitat virtual. Enguany, que ja sʼha recuperat la docència presencial, el programa es manté per mitigar la bretxa digital entre estudiants. La vicerectora dʼEstudiants i Participació, Marta Ferrer, ho explica: «La situació de pandèmia va evidenciar lʼexistència dʼuna bretxa digital entre els estudiants. Si bé és cert que actualment, recuperada la presencialitat, lʼalumnat té ordinadors disponibles a les facultats i a les biblioteques de la UB, no tothom disposa dʼordinador per treballar a casa o per portar a les classes presencials. Per tant, considerem imprescindible mantenir el programa Connecta UB per tal de garantir la igualtat dʼoportunitats per a aquells estudiants amb menys recursos, més encara tenint en compte la situació econòmica actual».

Aquesta nova edició de Connecta UB rep, de nou, el suport de Telefónica, que continua col·laborant amb aquesta iniciativa de la Universitat de Barcelona. El programa està obert a més col·laboracions mitjançant el programa Mecenes UB. Les aportacions que es rebin permetran augmentar el nombre dʼordinadors i de connexions a Internet disponibles. En la primera convocatòria de Connecta UB, el curs 2019-2020, seʼn van beneficiar 311 estudiants; el curs 2020-2021, en van ser 228, i el 2021-2022, 181.

Poden optar a aquest ajut els alumnes que estiguin cursant estudis oficials de grau, màster universitari o doctorat en un centre propi de la UB. Han dʼacreditar que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i han dʼhaver sol·licitat la beca general o Equitat. Les modalitats dʼajut són les mateixes que en les convocatòries anteriors: poden sol·licitar la cessió temporal dʼun ordinador portàtil, lʼaccés a una connexió bàsica dʼInternet, o totes dues conjuntament.

Més informació i presentació de sol·licituds.