Neix el nou institut de recerca Barcelona Economics Analysis Team (BEAT)

(18/10/2017)

El dimecres 25 d'octubre es presenta públicament el nou institut de recerca Barcelona Economics Analysis Team (BEAT), que neix a la Facultat dʼEconomia i Empresa de la UB com a resposta als nous temps en lʼàmbit de la recerca en economia, marcats per importants retallades dʼinversió en R+D per part de les administracions públiques i per una tendència a la creació de grups dʼinvestigadors capaços de donar respostes als reptes de la societat, com per exemple les migracions, lʼaugment de lʼobesitat, el creixement econòmic sostenible o els nous models de negoci de lʼeconomia digital.

18/10/2017

El dimecres 25 d'octubre es presenta públicament el nou institut de recerca Barcelona Economics Analysis Team (BEAT), que neix a la Facultat dʼEconomia i Empresa de la UB com a resposta als nous temps en lʼàmbit de la recerca en economia, marcats per importants retallades dʼinversió en R+D per part de les administracions públiques i per una tendència a la creació de grups dʼinvestigadors capaços de donar respostes als reptes de la societat, com per exemple les migracions, lʼaugment de lʼobesitat, el creixement econòmic sostenible o els nous models de negoci de lʼeconomia digital.

«El BEAT és una resposta enèrgica davant els últims progressos en lʼorganització de la recerca científica, que avança a gran velocitat cap a una demanda creixent dʼequips més grans, més flexibles i més ben integrats que siguin capaços dʼatreure projectes i finançament a escala internacional», explica Santiago Sánchez Pagés, economista i director del nou institut.

 
Integrat per uns quaranta investigadors de diversos departaments de la Facultat dʼEconomia i Empresa, que pertanyen a set grups de recerca consolidats (GRC) per la Generalitat de Catalunya, el BEAT té com a objectiu aportar coneixement i àmbits dʼexperiència que no existeixen en altres institucions. L'institut està assessorat per un grup dʼinvestigadors internacionals de màxim nivell que inclou acadèmics de les millors universitats dels Estats Units i dʼEuropa, com les de Stanford, Princeton, Berkeley i Oxford, entre dʼaltres.
 
En paraules de Santiago Sánchez, el BEAT és un «institut transversal i integrador pel que fa a les seves temàtiques i línies de recerca, que giren a lʼentorn de tres eixos: el comportament individual i els mercats; la macroeconomia, el desenvolupament i el comerç, i el medi ambient, la sostenibilitat i el benestar».
 
Els projectes dʼinvestigació del BEAT són molt diversos. Actualment, seʼn pot destacar un que analitza com la transició demogràfica afecta la sostenibilitat de lʼestat del benestar, un altre sobre el fenomen de la sobreeducació i la composició sectorial de lʼeconomia espanyola, o un tercer sobre lʼeficiència dels sistemes de votació en el Parlament Europeu.
 
Els membres de lʼinstitut reconeixen la necessitat de crear una massa crítica que sigui capaç de fer una recerca rellevant i de màxima qualitat, de fer-se més visibles, dʼobtenir més finançament de fonts externes i internacionals, com ara el Consell Europeu de Recerca (ERC), i de contractar nous talents en lʼescena internacional, cada cop més competitiva.
 
Discurs inaugural sobre fertilitat i educació
 
Lʼacte oficial de presentació de lʼinstitut tindrà lloc el dimecres 25 dʼoctubre a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona, a les 13.30 hores. La professora i investigadora Alícia Adserà, de la Universitat de Princeton, serà lʼencarregada de pronunciar el discurs inaugural, en què parlarà sobre fertilitat i educació en societats amb desigualtats creixents.
 
Lʼacte també inclourà presentacions de la recerca de diversos membres del BEAT: una sobre els dissenys dʼempreses quan els treballadors estan intrínsecament motivats, i una altra, sobre els costos macroeconòmics de la manca de dones empresàries.
 
Finalment, membres del BEAT discutiran en una taula rodona sobre els reptes actuals del benestar humà i lʼestat del benestar en particular (salut, pensions i medi ambient).