Mònica Rius-Piniés, directora de la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures

Mònica Rius-Piniés
Mònica Rius-Piniés
Acadèmic
(13/11/2018)

A partir dʼaquest mes de novembre, la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures estarà dirigida per Mònica Rius-Piniés, investigadora d'ADHUC - Centre de Recerca Teoria, Gènere i Sexualitat i professora dʼEstudis Àrabs del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica de la UB.

Mònica Rius-Piniés
Mònica Rius-Piniés
Acadèmic
13/11/2018

A partir dʼaquest mes de novembre, la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures estarà dirigida per Mònica Rius-Piniés, investigadora d'ADHUC - Centre de Recerca Teoria, Gènere i Sexualitat i professora dʼEstudis Àrabs del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica de la UB.

Promoure un sistema integrat de recerca, formació i informació en lʼàmbit del gènere, el desenvolupament i la cultura és lʼobjectiu principal de la càtedra, creada lʼany 2004 per la Universitat de Barcelona —des dʼADHUC— i la Universitat de Vic. En coherència amb els objectius i camps temàtics dʼacció, les funcions de la càtedra s'han centrat des dels inicis en la recerca i difusió dels estudis de dones, gènere i sexualitat a partir de l'anàlisi de discursos culturals com la literatura, el cinema, la filosofia, la història, l'art i la bioètica. Marta Segarra va ser la primera directora de la càtedra fins al 2015, quan va passar a mans dʼElena Losada, que nʼha ocupat la direcció fins a lʼoctubre, mes en què Mònica Rius-Piniés ha estat nomenada nova directora.

Mònica Rius-Piniés, professora de la Secció dʼEstudis Àrabs i Islàmics de la Universitat de Barcelona, ha estudiat la construcció de les noves identitats a Europa mitjançant la literatura dʼautors i autores dʼorigen àrab. També ha dedicat la seva recerca a la relació entre ciència i literatura en el context colonial i postcolonial dels països àrabs. Ha estat presidenta de la Societat Catalana dʼHistòria de la Ciència (SCHCT, filial de lʼIEC), secretària de la Societat Espanyola dʼEstudis Àrabs (SEEA) i coordinadora del màster Construcció i Representació dʼIdentitats Culturals (CRIC-UB). Actualment és directora del màster Món Àrab i Islàmic (UB) i investigadora principal del projecte de recerca «Construcció dʼidentitats, gènere i creació artística als marges de lʼarabitat» (FFI2014-58487-P). Així mateix, és membre del Grup de Recerca Consolidat Construcció dʼIdentitats Literàries Contemporànies. Rius-Piniés ha presentat la seva recerca en nombroses conferències i revistes científiques.