Molecular Games, una nova app dʼinnovació docent per aprendre biologia molecular

 
 
Acadèmic
(19/11/2019)

Molecular Games és una aplicació de mòbil adreçada a estudiants universitaris de Biologia, Medicina, Farmàcia, Ciències Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica i graus relacionats, que permet reforçar dʼuna manera lúdica conceptes i activitats que sʼhan treballat a classe, així com familiaritzar-se amb el treball dels biòlegs moleculars professionals (accés a bases de dades, consulta dʼarticles científics, etc.). 

 
 
Acadèmic
19/11/2019

Molecular Games és una aplicació de mòbil adreçada a estudiants universitaris de Biologia, Medicina, Farmàcia, Ciències Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica i graus relacionats, que permet reforçar dʼuna manera lúdica conceptes i activitats que sʼhan treballat a classe, així com familiaritzar-se amb el treball dels biòlegs moleculars professionals (accés a bases de dades, consulta dʼarticles científics, etc.). 

Impulsada des del Departament de Biomedicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, lʼapp consisteix en una sèrie de proves amb un format que recorda un joc de pistes que els estudiants han de resoldre mitjançant els seus coneixements de biologia molecular. En aquesta primera edició, inclou quatre jocs successius que se centren en un gen humà específic que sʼha de descobrir. Al final del joc, també es descobrirà una mutació específica en aquest gen que té efectes dramàtics en la salut humana.

«És una manera divertida dʼaprendre o refrescar els coneixements sobre lʼestructura i la funció de lʼADN», explica Josep Saura, professor del Departament de Biomedicina i un dels impulsors dʼaquesta eina dʼinnovació docent.

Lʼaplicació, que és en anglès, està adaptada al sistema Android (4.1 o posterior) i iOS (9.0 o posterior) i ha tingut el suport del programa Recerca, innovació i millora de la docència i lʼaprenentatge (RIMDA), del Vicerectorat de Docència de la UB.