Miquel Vidal, nou degà de la Facultat de Química

Moment de la presa de possessió del nou degà de la Facultat de Química, Miquel Vidal.
Moment de la presa de possessió del nou degà de la Facultat de Química, Miquel Vidal.
Institucional
(16/03/2017)

El dimecres 15 de març va prendre possessió com a nou degà de la Facultat de Química el catedràtic del Departament dʼEnginyeria Química i Química Analítica Miquel Vidal, en substitució de Pere Lluís Cabot, que ha estat degà de la Facultat des del 2008. En el mateix acte també van prendre possessió els vicedegans Fermín Huarte i Mercè Segarra, a més de M. Dolores Velasco com a secretària de la Facultat.

Moment de la presa de possessió del nou degà de la Facultat de Química, Miquel Vidal.
Moment de la presa de possessió del nou degà de la Facultat de Química, Miquel Vidal.
Institucional
16/03/2017

El dimecres 15 de març va prendre possessió com a nou degà de la Facultat de Química el catedràtic del Departament dʼEnginyeria Química i Química Analítica Miquel Vidal, en substitució de Pere Lluís Cabot, que ha estat degà de la Facultat des del 2008. En el mateix acte també van prendre possessió els vicedegans Fermín Huarte i Mercè Segarra, a més de M. Dolores Velasco com a secretària de la Facultat.

Entre els temes prioritaris que ha d'afrontar el nou equip liderat per Vidal destaca la qüestió del «relleu generacional», un problema que afecta tota la Universitat. El nou degà va remarcar: «Tenim professors en plantilla a punt de jubilar-se; aquest fet pot crear un forat de coneixement i de lideratge en certs camps de la química que sʼha de suplir». «El més rellevant per a nosaltres —va explicar Vidal— és millorar les figures dʼestabilització dels doctors joves».

Segons el nou degà, «la Facultat de Química té un tret diferencial, que és la importància de les instal·lacions, tant pel que fa al manteniment com a la modernització i la seguretat. En aquest sentit, sʼestà fent un pla dʼinversions anual per renovar laboratoris i equips de docència que comporten una inversió més alta en comparació d'altres centres. La seguretat és un tema prioritari per a l'equip: «Continuarem aplicant el pla de seguretat definit conjuntament amb lʼOSSMA», va assegurar Vidal.

En relació amb la recerca, el degà es proposa refermar l'alt nivell de la Facultat: «Ens hem de mantenir en el que som: la Facultat de Química número u d'Espanya en productivitat científica i per recomanació dels rànquings nacionals i internacionals». Vidal considera que sʼha de mantenir aquesta posició «privilegiada i referencial», per bé que en els darrers anys ha baixat a causa de la crisi. En concret, va explicar que sʼha produït una baixada molt significativa de beques doctorals, i que per això cal que la Universitat faci una política activa.

Una altra de les línies de priorització és el diàleg amb el món de l'empresa i amb la societat. «Estem obligats a fer transferència i volem buscar un punt de connexió amb lʼempresa per, puntualment, donar-li servei». A més de la Fira dʼEmpreses i altres iniciatives, la Facultat vol explorar la possibilitat de cursos de postgrau per donar resposta al mercat laboral i a lʼempresa.

Miquel Vidal (Barcelona, 1965) es va llicenciar i doctorar en Química a la Universitat de Barcelona. Ha impartit docència en lʼàmbit de les ciències experimentals (Química, Geologia, Ciències Ambientals, Enginyeria Química i Farmàcia), i ha participat en la docència dels màsters universitaris de Química Avançada i Química Analítica, i en l'Erasmus Mundus on Quality in Analytical Laboratories. En lʼàmbit de recerca, lidera el Grup de Recerca Consolidat de Qualitat en la Determinació de Contaminants Prioritaris i Avaluació de llur Comportament (QÜESTRAM). Treballa en el camp del comportament de contaminants en el medi ambient, ha fet estades en institucions europees i nord-americanes i ha participat en projectes estatals i internacionals. També ha publicat més de cent quaranta articles en revistes i en llibres i ha dirigit més de deu tesis i més de vint tesines i treballs de màster. Ha estat secretari de lʼanterior Departament de Química Analítica, i actualment coordina el programa de doctorat de Química Analítica i Medi Ambient. Des de fa més de deu anys, és consultor de lʼAgència de Qualitat Universitària de Catalunya en temes de disseny i gestió dʼavaluació institucional.

 

Atilà Herms renova com a degà de la Facultat de Física

En el mateix acte, també va prendre possessió el catedràtic del Departament dʼEnginyeries Atilà Herms com a degà de la Facultat de Física. Herms repeteix en el càrrec juntament amb el seu equip, format pels videdegans Eugeni Graugés i Esther Pascual, a més de Josep Perelló com a secretari de la Facultat.

Atilà Herms (Manresa, 1956), degà de la Facultat de Física des del 2012, dirigeix el Grup de Recerca Consolidat de Sistemes dʼInstrumentació i Comunicacions (SIC). Ha participat en diversos projectes de recerca nacionals i europeus, en alguns com a investigador principal, i ha dirigit nombrosos treballs de recerca, tesines i tesis. Té prop de setanta publicacions en revistes i llibres, a més de 133 participacions en congressos i dues patents, que comparteix amb altres investigadors. És professor del Departament dʼElectrònica des del 1980. Del 2001 al 2009 va ser cap dʼestudis dʼEnginyeria Electrònica i, anteriorment, secretari de la Facultat de Física.

 

Nous directors dʼinstituts propis de la UB

El dimecres 15 de març també van prendre possessió el professor del Departament dʼEconomia Santiago Sánchez com a director de lʼInstitut de Recerca en Economia (Barcelona Economic Analysis Team, BEAT); el catedràtic del Departament de Filologia Grega, Llatina, Romànica i Semítica Ignasi Xavier Adiego com a director de lʼInstitut de Recerca del Pròxim Orient Antic (IPOA), i el catedràtic del Departament de Física de la Matèria Condensada Albert Díaz-Guilera com a director de lʼInstitut de Recerca de Sistemes Complexos (UBICS).

El professor Marc Tarrés, del Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari, va prendre possessió com a vicedegà de la Facultat de Dret.