Més de cent inscripcions en el primer dia de matrícula per als cursos Gaudir UB del segon trimestre

 
 
Cultura
(13/12/2017)

Ja sʼha obert el període de matriculacions per a la quarantena de cursos que ofereix el programa Gaudir UB en el segon trimestre, en àmbits tan diversos com la història, lʼart, la cultura, la societat, la ciència i la salut. Els cursos sʼimpartiran entre el 15 de gener i el 23 de març del 2018 a les seus de lʼÀrea de Formació Complementària de la UB de Barcelona i Sant Joan Despí, i al Museu Picasso. Tenen un format de dues hores setmanals, un dia a la setmana, i un cost de 130 euros per a la comunitat UB. La matrícula es pot formalitzar personalment o a través dʼaquest formulari.

 
 
Cultura
13/12/2017

Ja sʼha obert el període de matriculacions per a la quarantena de cursos que ofereix el programa Gaudir UB en el segon trimestre, en àmbits tan diversos com la història, lʼart, la cultura, la societat, la ciència i la salut. Els cursos sʼimpartiran entre el 15 de gener i el 23 de març del 2018 a les seus de lʼÀrea de Formació Complementària de la UB de Barcelona i Sant Joan Despí, i al Museu Picasso. Tenen un format de dues hores setmanals, un dia a la setmana, i un cost de 130 euros per a la comunitat UB. La matrícula es pot formalitzar personalment o a través dʼaquest formulari.

Els cursos estan oberts a tothom, sense que calgui cap titulació ni requisit dʼaccés més enllà de les ganes dʼaprendre i gaudir amb lʼadquisició del coneixement. Dʼaquesta manera, a classe hi ha alumnat de tota mena: tant alumnat universitari i titulats com altres persones interessades.

Des que aquest programa es va posar en marxa en el curs acadèmic 2013-2014 —en què hi va haver 134 matriculats—, el nombre dʼalumnes ha anat augmentant, fins a arribar als 640 inscrits en el primer trimestre del curs 2017-2018.

Una de les claus dʼaquest èxit es troba en el mateix format dels cursos: de curta durada i amb un enfocament independent. Efectivament, sʼofereixen cursos de temàtica molt variada, des dʼun entorn universitari però sense que calgui el compromís de formar part dʼun programa plurianual. A més, els mateixos alumnes, a través dʼenquestes de satisfacció, ajuden a elaborar lʼoferta següent, en indicar les seves preferències.

Aquesta flexibilitat acadèmica permet una evolució constant del programa. Això fa que, a partir dels cursos que han tingut més èxit se nʼofereixen d'altres que, tot i ser independents, es complementen o són una mena de continuació. Dʼaquesta manera sʼassegura una continuïtat temàtica i lʼalumne pot seguir gaudint amb els temes que més li agraden. També fa que coexisteixin en cada edició cursos que han tingut un gran èxit dʼalumnes —per exemple, Dictadures i cinema, Els orígens de la humanitat, Gaudir de lʼart o Plantes i sabors a la cuina— amb noves propostes, com ara  L'any que va sacsejar el món. Cent anys de la Revolució Russa, Amb veu de dona. Participació femenina i dissidència a lʼedat mitjana o Filosofía y literatura. La novela humana, entre dʼaltres.

Una altra mostra dʼaquesta evolució constant de lʼoferta és que ha permès d'incorporar o potenciar noves temàtiques: és el cas, per exemple, dels cursos de filosofia i de temàtiques a l'entorn del creixement personal, que han augmentat molt enfront dels sempre populars cursos dʼart i dʼhistòria.

 

Els cursos de lʼedició que avui obre matrícula són: