Mel Slater rep una Advanced Grant del Consell Europeu de Recerca

Mel Slater, investigador ICREA del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
Mel Slater, investigador ICREA del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
Recerca
(02/05/2017)

El Consell Europeu de Recerca (ERC) ha atorgat a Mel Slater, investigador ICREA de la Facultat de Psicologia de la UB, membre de l'Institut de Neurociències de la UB i director de lʼEvent Lab, un dels 231 ajuts de la convocatòria 2017 del programa Advanced Grants. Aquest és el quart ajut de lʼERC que rep Slater, que ja va ser reconegut amb una altra Advanced Grant, el 2009, i amb dues Proof of Concept, el 2014 i el 2016.

Mel Slater, investigador ICREA del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
Mel Slater, investigador ICREA del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
Recerca
02/05/2017

El Consell Europeu de Recerca (ERC) ha atorgat a Mel Slater, investigador ICREA de la Facultat de Psicologia de la UB, membre de l'Institut de Neurociències de la UB i director de lʼEvent Lab, un dels 231 ajuts de la convocatòria 2017 del programa Advanced Grants. Aquest és el quart ajut de lʼERC que rep Slater, que ja va ser reconegut amb una altra Advanced Grant, el 2009, i amb dues Proof of Concept, el 2014 i el 2016.

Mel Slater ha rebut una Advanced Grant pel seu projecte Moments in time in immersive virtual environments (MOTIVE), que analitza com la realitat virtual pot servir per viure un esdeveniment històric en què els participants tinguin la sensació de ser-hi presents (il·lusió de lloc o place illusion) i de percebre-ho com si fos real (il·lusió de plausibilitat o plausibility illusion). En concret, lʼestudi se centrarà en la reconstrucció dʼun famós concert de rock dels anys vuitanta. A partir dʼaquí, es vol desenvolupar una teoria de la il·lusió de lloc basada en el model de codificació predictiu de la funció cerebral, de la qual en resulti una mesura universal. La il·lusió de plausibilitat es crearà dʼuna manera similar, i també seʼn derivaran unes mesures universals.

En lʼexperiment, els participants tindran un cos virtual de mida real que es mourà al mateix temps que el seu cos real. «Explorarem com és submergir-se en un cos i quines conseqüències té en lʼactitud, el comportament, els canvis cognitius i les decisions. També treballarem en una sèrie dʼexperiments per avaluar els efectes de ser transportat al passat», explica Mel Slater. Perquè els participants es puguin moure en aquest espai, els investigadors hauran dʼanalitzar els paradigmes del recorregut virtual.

Lʼobjectiu del projecte, a llarg termini, és entendre com es poden capturar moments valuosos perduts en el passat reproduint-los en la modificació del biaix atencional (attention bias modification) sorgit de la realitat virtual.

Enllaç a lʼarticle de lʼERC