Mig segle formant formadors

L’efemèride es va celebrar ahir a l’Aula Magna de l’Edifici Històric, en un acte presidit per la vicerectora de Docència, Sílvia Burset.
L’efemèride es va celebrar ahir a l’Aula Magna de l’Edifici Històric, en un acte presidit per la vicerectora de Docència, Sílvia Burset.
Acadèmic
(08/11/2019)

Ara fa cinquanta anys, lʼany 1969, es va crear lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (ICE) de la Universitat de Barcelona. Dʼençà dʼaleshores, lʼICE ha estat al servei del desenvolupament professional dels diferents col·lectius del món educatiu, en totes les seves dimensions i tasques.

L’efemèride es va celebrar ahir a l’Aula Magna de l’Edifici Històric, en un acte presidit per la vicerectora de Docència, Sílvia Burset.
L’efemèride es va celebrar ahir a l’Aula Magna de l’Edifici Històric, en un acte presidit per la vicerectora de Docència, Sílvia Burset.
Acadèmic
08/11/2019

Ara fa cinquanta anys, lʼany 1969, es va crear lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (ICE) de la Universitat de Barcelona. Dʼençà dʼaleshores, lʼICE ha estat al servei del desenvolupament professional dels diferents col·lectius del món educatiu, en totes les seves dimensions i tasques.

Lʼefemèride es va celebrar ahir a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric, en un acte presidit per la vicerectora de Docència, Sílvia Burset; la directora general dʼUniversitats de la Generalitat de Catalunya, Victòria Girona; el subdirector general dʼInnovació i Formació del Departament dʼEducació de la Generalitat de Catalunya, Jesús Moral, i José Maria Gutiérrez, en representació dels antics treballadors de lʼICE. També hi van participar Xavier M. Triadó i Carme Panchón, director i directora adjunta de lʼInstitut, respectivament, així com lʼinvestigador i professor de la UB i director de la Càtedra de Neuroeducació UB-Edu1st, David Bueno.

En el decurs de lʼacte es va projectar un vídeo sobre els cinquanta anys de lʼInstitut i es va fer una actuació musical a càrrec de la Polifònica de Vilafranca. 

Un institut en constant evolució

LʼICE ha estat en constant evolució en aquests cinquanta anys. Entre el 2011 i el 2012 es va fer un intens i ric debat sobre el canvi de model i dʼorientació de lʼInstitut, que va desembocar en una nova via de treball. El juliol del 2018, el Consell de Govern de la UB va aprovar el canvi de denominació dʼICE, que va passar a anomenar-se Institut de Desenvolupament Professional - Institut de Ciències de lʼEducació (IDP-ICE). Va ser un canvi important, però la seva funció continua sent la mateixa: ajudar a la formació del professorat del Departament dʼEducació, del professorat de la nostra Universitat i dels diversos col·lectius que es dediquen a tasques educatives.

En el seu parlament de presentació de lʼacte, Sílvia Burset va subratllar «la importància cabdal de lʼIDP-ICE en la formació permanent del personal de tots els col·lectius professionals, que incideix especialment en els àmbits de la docència, la recerca, la gestió, la innovació i la transferència de coneixement». Burset també va posar en relleu que, «a diferència dʼaltres universitats més petites, que en el seu conjunt són més homogènies, la UB és heterogènia, diversa, plural i amb moltes peculiaritats i particularitats». En aquest context, «el funcionament de lʼIDP-ICE ha de ser més complex en la seva organització i gestió per poder donar resposta a les múltiples realitats». Burset va destacar, finalment, que «lʼIDP-ICE desenvolupa una tasca molt important a través de les relacions de col·laboració amb diferents institucions i entitats socials, així com per crear i planificar cursos, postgraus, convocatòries de projectes, congressos, seminaris, col·laboracions, publicacions i moltes altres accions per assessorar, informar i formar des de lʼesperit crític, la reflexió i el compromís social i institucional».


Aprendre per créixer i créixer per aprendre: el repte de la formació continuada

El programa de lʼacte va incloure una conferència central, a càrrec de David Bueno, que va presentar la directora adjunta del lʼIDP-ICE, Carme Panchón: «Fa anys que el doctor Bueno treballa en la relació entre cervell i aprenentatge, àmbit que coneix perfectament. Saber com funciona el nostre cervell ens permet aprendre millor i ser conscients que lʼaprenentatge és constant en la nostra vida. A lʼIDP-ICE ens interessa fer les coses millor, especialment tot allò que està relacionat amb la formació i el desenvolupament de professionals de lʼàmbit educatiu i social. En aquest sentit, la conferència ens plantejarà moltes preguntes i ens animarà a cercar respostes per millorar la nostra pràctica».

David Bueno es va referir a una de les grans claus del cervell humà: la capacitat d'aprendre coses noves durant tota la vida. Va explicar la plasticitat neuronal, com el cervell emmagatzema els aprenentatges i com aquests mateixos aprenentatges condicionen el seu funcionament futur. I també va parlar d'evolució, de quins processos ens han dut a tenir aquesta característica. «Aprendre en el decurs de la vida (allò que els anglesos en diuen long life learning) no és només una possibilitat, sinó un imperatiu biològic. La qüestió està en com l'aprofitem», va concloure Bueno.

En cloenda, Xavier M. Triadó, director de lʼIDP-ICE, va destacar el valor de lʼequip humà que integra el centre, que va definir com «un conjunt de persones apassionades per lʼeducació i lʼaprenentatge que fan possible un projecte sòlid i robust, buscant sempre la continuïtat de les línies iniciades fa cinquanta anys, i que ara toca millorar i adaptar a les noves realitats». Triadó va parafrasejar Albert Einstein, a qui sʼatribueix la frase «procura no ser una persona d'èxit, procura ser una persona de valor», perquè, segons va dir, «per a un docent no n'hi ha prou de saber (tenir el coneixement específic de cada àrea), sinó que també cal millorar la didàctica —i diria que també psicologia— per saber transmetre uns coneixements que els estudiants incorporen, que els fan pensar, i fins i tot, els fan canviar». Per acabar, va agrair a tots els presents la seva dedicació a la formació dels formadors, que és, va subratllar, la drecera per millorar tota la formació.