Matrícula oberta per als cursos dʼEls Juliols UB

 
 
Acadèmic
(03/05/2021)

Ja està oberta la matrícula per als cursos dʼestiu de la Universitat de Barcelona. Aquesta edició dʼEls Juliols UB ofereix un total de 37 cursos de diferents àmbits del coneixement, que tracten temes dʼactualitat i dʼinterès social des dʼuna perspectiva crítica i multidisciplinària. Gairebé tots els cursos sʼimpartiran de manera virtual i la inscripció sʼha de fer en línia.

 

 
 
Acadèmic
03/05/2021

Ja està oberta la matrícula per als cursos dʼestiu de la Universitat de Barcelona. Aquesta edició dʼEls Juliols UB ofereix un total de 37 cursos de diferents àmbits del coneixement, que tracten temes dʼactualitat i dʼinterès social des dʼuna perspectiva crítica i multidisciplinària. Gairebé tots els cursos sʼimpartiran de manera virtual i la inscripció sʼha de fer en línia.

 

Un dels cursos destacats de lʼedició dʼenguany és Filosofia i violència, ideat per lʼequip que va impulsar la creació del festival Barcelona Pensa. Coordinat per la professora de Filosofia Contemporània de la UB Laura Llevadot, aquest curs proposa analitzar el problema de la violència en els sistemes democràtics contemporanis i articular una altra línia de pensament polític (seguint Derrida, Agamben, Segato, Mbembe, etc.).

El maltractament infantil és el tema dʼun altre dels cursos dʼenguany. Amb el títol Signes dʼalerta i indicadors del maltractament infantil, el curs, de caràcter teoricopràctic, donarà a conèixer i analitzarà les situacions de sospita o de certesa de maltractament infantil. Se centrarà en els signes dʼalerta i els indicadors de maltractament (físic, emocional, prenatal, per negligència, per abús sexual, etc.) que han de saber identificar tant els professionals dels diversos àmbits dʼactuació com els serveis i professionals que formen part del sistema de protecció a la infància i lʼadolescència.

Els Juliols també aborden el trastorn de lʼespectre autista en el curs El trastorn de lʼespectre autista o autisme. Aquest trastorn, del qual no es coneix una causa única, apareix aproximadament en un 1 % de la població, tant en infants com en adults. Hi participarà, entre dʼaltres, Rosa Calvo, psiquiatra del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de lʼHospital Clínic, a més de professora del Departament de Medicina i investigadora de lʼInstitut de Neurociències de la Universitat de Barcelona.

La divulgació científica centra el curs Ciència que connecta, coordinat pel professor de la Facultat de Física Xavier Luri. Lʼobjectiu és oferir les eines necessàries per poder crear un vídeo de contingut científic a Youtube que pugui ser dʼinterès per a una audiència específica.


Cursos oberts a tota la societat

Els cursos dʼEls Juliols estan oberts a tota la societat i els continguts estan adaptats a tots els públics, de manera que no fa falta cap requisit ni formació prèvia per apuntar-sʼhi. A més, el format en línia facilita que sʼhi puguin inscriure persones de diferents llocs, ja que que no sʼhauran de desplaçar. Els cursos es faran durant el mes de juliol en horaris de matí i de tarda. Són de curta durada i la seva càrrega horària pot ser de 8, 12, 16 o de fins a 20 hores en total. Tant els horaris com lʼidioma dʼimpartició es detallen en el programa de cada curs. Del 3 al 21 de maig sʼaplica una tarifa reduïda als cursos de 20 hores.

Els Juliols UB tenen un reconeixement acadèmic per a lʼalumnat de la Universitat (dos crèdits acadèmics per cada curs de 20 hores) i també per al professorat funcionari (crèdits de promoció docent). Acomplint els requisits dʼassistència i avaluació, els alumnes obtenen un certificat expedit per lʼInstitut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

Més informació