Més de 250 docents han assistit a la presentació del projecte RIMDA-Docència Mixta

Els dies 6 i 8 de juliol es farà una presentació per a cada estratègia docent.
Els dies 6 i 8 de juliol es farà una presentació per a cada estratègia docent.
Acadèmic
(30/06/2020)

Avui més de 250 professores i professors de la UB han assistit a la presentació del projecte RIMDA-Docència Mixta a través dʼun seminari en línia. El projecte, impulsat pels vicerectorats de Docència i dʼOrdenació Acadèmica i Qualitat, té com a objectiu acompanyar el professorat de la Universitat i donar-li suport davant la situació excepcional de docència dʼemergència que es planteja de cara al primer semestre del curs 2020-2021.

Els dies 6 i 8 de juliol es farà una presentació per a cada estratègia docent.
Els dies 6 i 8 de juliol es farà una presentació per a cada estratègia docent.
Acadèmic
30/06/2020

Avui més de 250 professores i professors de la UB han assistit a la presentació del projecte RIMDA-Docència Mixta a través dʼun seminari en línia. El projecte, impulsat pels vicerectorats de Docència i dʼOrdenació Acadèmica i Qualitat, té com a objectiu acompanyar el professorat de la Universitat i donar-li suport davant la situació excepcional de docència dʼemergència que es planteja de cara al primer semestre del curs 2020-2021.

La delegada del rector per al programa RIMDA, la professora Gloria Rubert, ha presentat el projecte, en què el professorat participant rebrà la formació i lʼassessorament dʼun expert durant la implementació dʼuna estratègia didàctica en el decurs del semestre vinent.

Els dies 6 i 8 de juliol es farà una presentació, també en línia, de les sis estratègies docents que pot escollir el professorat que vulgui participar en el projecte. Sʼhi podrà assistir prèvia inscripció a un formulari que sʼha obert al web de RIMDA-Docència Mixta. Les inscripcions es poden fer des dʼavui fins divendres, dia 3 de juliol, a les 15 h. Les sessions, que seran gravades i allotjades al web del programa RIMDA, seran reconegudes com a activitats formatives.

Després dʼaquesta fase de difusió, el professorat interessat es podrà preinscriure al projecte del 9 al 12 de juliol. Les places disponibles sʼassignaran per ordre dʼinscripció. Podeu consultar tota la informació actualitzada al web del projecte