Martina Pavlek, becada amb una acció Marie Curie a la UB, entre els científics destacats per la UE en el vintè aniversari dʼaquest programa

La UE destaca el treball científic de Martina Pavlek per estudiar els efectes del canvi climàtic sobre la fauna cavernícola dels Alps Dinàrics.
La UE destaca el treball científic de Martina Pavlek per estudiar els efectes del canvi climàtic sobre la fauna cavernícola dels Alps Dinàrics.
Recerca
(23/03/2017)

Martina Pavlek, una jove investigadora becada amb una acció Marie Sklodowska-Curie a la Universitat de Barcelona, forma part del grup de trenta científics destacats per la Unió Europea en la commemoració del vintè aniversari dʼaquest programa comunitari, dirigit a impulsar el potencial innovador i la mobilitat dels científics a Europa. 

La UE destaca el treball científic de Martina Pavlek per estudiar els efectes del canvi climàtic sobre la fauna cavernícola dels Alps Dinàrics.
La UE destaca el treball científic de Martina Pavlek per estudiar els efectes del canvi climàtic sobre la fauna cavernícola dels Alps Dinàrics.
Recerca
23/03/2017

Martina Pavlek, una jove investigadora becada amb una acció Marie Sklodowska-Curie a la Universitat de Barcelona, forma part del grup de trenta científics destacats per la Unió Europea en la commemoració del vintè aniversari dʼaquest programa comunitari, dirigit a impulsar el potencial innovador i la mobilitat dels científics a Europa. 

 

Els trenta investigadors seleccionats, entre els quals figura Martina Pavlek, van assolir la màxima puntuació en la convocatòria dels projectes individuals de les accions Marie Sklodowska-Curie durant el 2016. Dʼençà de la seva creació, les accions Marie Sklodowska- Curie, promogudes per la Unió Europea, han becat un total de 100.000 investigadors de països de tot lʼàmbit europeu. 


Projecte HIDDENLIFE: quan el canvi global afecta els ecosistemes subterranis

 

La pèrdua de biodiversitat és un dels reptes principals que afronten molts països arreu del món. Protegir la biodiversitat, millorar la protecció dels ecosistemes naturals i evitar la degradació dels serveis ecosistèmics són els eixos principals de lʼEstratègia de la Unió Europea sobre la biodiversitat fins al 2020. En aquest escenari de futur, la UE destaca el treball científic de Martina Pavlek per documentar i estudiar els efectes del canvi climàtic sobre la particular fauna cavernícola de les coves dels Alps Dinàrics, un sistema muntanyós que travessa la península Balcànica.

 

En aquestes coves de difícil accés, caracteritzades per la falta de llum i la complexitat de les connexions espacials, ha evolucionat un tipus singular de fauna amb adaptacions especials al medi (artròpodes, nematodes, etc.). Tot i que les condicions climàtiques en coves i microcavernes semblen força estables, alguns estudis alerten de lʼimpacte futur del canvi global sobre aquests hàbitats subterranis tan fràgils.

 

Aplicant tècniques capdavanteres del món de la genètica, la biologia molecular i lʼecologia evolutiva, Martina Pavlek estudia tres poblacions dʼaràcnids cavernícoles dels ecosistemes subterranis per avaluar-ne la vulnerabilitat davant els futurs escenaris que perfila el canvi global a tot el planeta.

 

El treball de Martina Pavlek forma part del projecte HIDDENLIFE, finançat pel programa Horitzó 2020 de la UE i supervisat pel professor Miquel Àngel Arnedo, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia i de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat de la UB (IRBio). Pavlek va obtenir lʼacció Marie Sklodowska-Curie en lʼúltima convocatòria, en la qual van rebre lʼajut un total de quatre investigadors per estudiar a la Universitat de Barcelona.