Marisa Siguan, distingida amb el Premi Jacob i Wilhelm Grimm 2017, que atorga el Servei Alemany dʼIntercanvi Acadèmic

Marisa Siguan.
Marisa Siguan.
Institucional
(27/03/2017)

La professora Marisa Siguan, catedràtica de Literatura Alemanya de la Universitat de Barcelona, ha estat distingida amb el Premi Jacob i Wilhelm Grimm 2017, el prestigiós guardó que atorga el Servei Alemany dʼIntercanvi Acadèmic (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD) a científics estrangers que hagin destacat per la seva recerca en lʼàmbit dels estudis germànics —literatura i lingüística alemanya, alemany com a llengua estrangera, etc.—, així com en estudis sobre Alemanya.

En concret, el DAAD ha escollit Marisa Siguan per «la intensitat de la seva activitat docent i investigadora al llarg de molts anys, així com per lʼexcel·lència de la seva recerca». La institució, dedicada a promoure la cooperació acadèmica internacional, també remarca que Siguan ha contribuït de manera decisiva a aquesta cooperació i a lʼentesa entre la cultura dels països de parla alemanya i la nostra, en un sentit ampli. El premi es lliurarà a la tardor a Berlín.

Marisa Siguan és catedràtica de Literatura Alemanya a la Universitat de Barcelona i ha estat external fellow a lʼInstitut dʼEstudis Avançats de Friburg (FRIAS), que pertany a la Universitat Albert Ludwig de Friburg, i al Col·legi Internacional Morphomata de la Universitat de Colònia. Des de lʼany 2000 fins al 2014, va coordinar el programa de doctorat Construcció i Representació dʼIdentitats Culturals de la Facultat de Filologia de la UB i també participa, des de la seva creació, en el màster de la UB del mateix nom. Actualment, coordina el programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals de la Facultat de Filologia. Els seus àmbits de recerca i docència són principalment les relacions literàries hispanoalemanyes en el tombant dels segles XVIII-XIX i XIX-XX, la literatura alemanya de la modernitat i la relació entre memòria traumàtica i escriptura literària als segles XX i XXI. Ha publicat, entre dʼaltres, La recepción de Ibsen y Hauptmann en el modernismo catalán (1990), Transkulturelle Beziehungen, amb Karl Wagner (2004), Goethe: obra narrativa (2006), Historia de la literatura en lengua alemana desde los orígenes hasta la actualidad, amb Hans Gerd Roetzer (2012), i Schreiben an den Grenzen der Sprache (2014). Ha impartit docència i conferències a les universitats de Santiago de Compostel·la, Sevilla, País Basc, Complutense de Madrid, València, Trèveris, Viena, Friburg, Würzburg, Zuric, Roma III, Londres, Buenos Aires i Wisconsin-Madison. És membre fundadora de lʼAssociació de Germanistes de Catalunya i de la Societat Goethe a Espanya, entitat que presideix. Ha format part del comitè científic internacional de lʼInstitut de la Llengua Alemanya, i des del 2013 és membre de lʼAcadèmia Alemanya de Llengua i Poesia (DASD).

 

Marisa Siguan.
Marisa Siguan.
Institucional
27/03/2017

La professora Marisa Siguan, catedràtica de Literatura Alemanya de la Universitat de Barcelona, ha estat distingida amb el Premi Jacob i Wilhelm Grimm 2017, el prestigiós guardó que atorga el Servei Alemany dʼIntercanvi Acadèmic (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD) a científics estrangers que hagin destacat per la seva recerca en lʼàmbit dels estudis germànics —literatura i lingüística alemanya, alemany com a llengua estrangera, etc.—, així com en estudis sobre Alemanya.

En concret, el DAAD ha escollit Marisa Siguan per «la intensitat de la seva activitat docent i investigadora al llarg de molts anys, així com per lʼexcel·lència de la seva recerca». La institució, dedicada a promoure la cooperació acadèmica internacional, també remarca que Siguan ha contribuït de manera decisiva a aquesta cooperació i a lʼentesa entre la cultura dels països de parla alemanya i la nostra, en un sentit ampli. El premi es lliurarà a la tardor a Berlín.

Marisa Siguan és catedràtica de Literatura Alemanya a la Universitat de Barcelona i ha estat external fellow a lʼInstitut dʼEstudis Avançats de Friburg (FRIAS), que pertany a la Universitat Albert Ludwig de Friburg, i al Col·legi Internacional Morphomata de la Universitat de Colònia. Des de lʼany 2000 fins al 2014, va coordinar el programa de doctorat Construcció i Representació dʼIdentitats Culturals de la Facultat de Filologia de la UB i també participa, des de la seva creació, en el màster de la UB del mateix nom. Actualment, coordina el programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals de la Facultat de Filologia. Els seus àmbits de recerca i docència són principalment les relacions literàries hispanoalemanyes en el tombant dels segles XVIII-XIX i XIX-XX, la literatura alemanya de la modernitat i la relació entre memòria traumàtica i escriptura literària als segles XX i XXI. Ha publicat, entre dʼaltres, La recepción de Ibsen y Hauptmann en el modernismo catalán (1990), Transkulturelle Beziehungen, amb Karl Wagner (2004), Goethe: obra narrativa (2006), Historia de la literatura en lengua alemana desde los orígenes hasta la actualidad, amb Hans Gerd Roetzer (2012), i Schreiben an den Grenzen der Sprache (2014). Ha impartit docència i conferències a les universitats de Santiago de Compostel·la, Sevilla, País Basc, Complutense de Madrid, València, Trèveris, Viena, Friburg, Würzburg, Zuric, Roma III, Londres, Buenos Aires i Wisconsin-Madison. És membre fundadora de lʼAssociació de Germanistes de Catalunya i de la Societat Goethe a Espanya, entitat que presideix. Ha format part del comitè científic internacional de lʼInstitut de la Llengua Alemanya, i des del 2013 és membre de lʼAcadèmia Alemanya de Llengua i Poesia (DASD).