Els transportadors LAT2 i TAT col·laboren en la reabsorció renal dels aminoàcids neutres

La nova recerca mostra per primer cop la sinergia funcional dels transportadors LAT2 i TAT1 <i>in vivo</i>.
La nova recerca mostra per primer cop la sinergia funcional dels transportadors LAT2 i TAT1 in vivo.
Recerca
(11/04/2018)

Un equip científic ha descrit per primer cop lʼacció sinèrgica in vivo dels transportadors dʼaminoàcids neutres LAT2 i TAT1 i la seva participació en el procés de reabsorció renal. La nova recerca, duta a terme amb models animals, està liderada pels investigadors Manuel Palacín, de la Facultat de Biologia i de lʼInstitut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), i Virgínia Nunes, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), tots dos membres del Centre dʼInvestigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares (CIBERER).

La nova recerca mostra per primer cop la sinergia funcional dels transportadors LAT2 i TAT1 <i>in vivo</i>.
La nova recerca mostra per primer cop la sinergia funcional dels transportadors LAT2 i TAT1 in vivo.
Recerca
11/04/2018

Un equip científic ha descrit per primer cop lʼacció sinèrgica in vivo dels transportadors dʼaminoàcids neutres LAT2 i TAT1 i la seva participació en el procés de reabsorció renal. La nova recerca, duta a terme amb models animals, està liderada pels investigadors Manuel Palacín, de la Facultat de Biologia i de lʼInstitut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), i Virgínia Nunes, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), tots dos membres del Centre dʼInvestigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares (CIBERER).

 

En el treball, publicat a la revista Journal of the American Society of Nephrology (JASN), també hi han participat els equips dirigits pels experts Antonio Zorzano, de la Facultat de Biologia de la UB, lʼIRB Barcelona i el CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM); Rafael Artuch (CIBERER), i François Verrey (Universitat de Zuric, Suïssa), entre dʼaltres.

Aminoacidúries: quan falla el sistema de transport renal dʼaminoàcids

La reabsorció renal dʼaminoàcids —els components estructurals de les proteïnes— és un procés fonamental per mantenir lʼequilibri del medi intern de lʼorganisme (acidesa, concentracions dʼions, etc.). Les deficiències en el transport renal dels aminoàcids poden originar unes malalties metabòliques (aminoacidúries) de diversa gravetat, com ara la cistinúria o el trastorn de Hartnup. La major part de les aminoacidúries conegudes són causades per alteracions en les proteïnes ubicades a la membrana apical renal. Ara bé, en humans també es coneix una única patologia —que afecta aminoàcids catiònics— associada a la disfunció dʼun transportador basolateral dʼaminoàcids.

La nova recerca analitza la disfunció de transportadors basolaterals mitjançant un model animal transgènic (que no expressa els gens Slc7a8 i Slc16a10) generat pels equips de Virgínia Nunes, Manuel Palacín i François Verrey. En concret, aquests gens estan relacionats amb la síntesi dʼun component de lʼintercanviador dʼaminoàcids neutres LAT2/CD98hc, i del transportador dʼaminoàcids aromàtics TAT1, respectivament.

En aquest model experimental —doblement transgènic per a LAT2 i TAT1— lʼabsència dels transportadors dʼaminoàcids va alterar el procés de reabsorció renal, de manera que a  través de lʼorina es perdien diferents aminoàcids (bàsics, aromàtics, neutres, etc.), substrats específics dels transportadors i prolina. En paral·lel, mitjançant lʼanàlisi exhaustiva de lʼexpressió gènica de més de quinze transportadors i possibles variants, es va determinar que el transportador basolateral y+LAT1/CD98hc tenia una possible funció compensadora davant la manca de LAT2 i TAT1.

La nova recerca mostra per primer cop la sinergia funcional dels transportadors LAT2 i TAT1 in vivo, i descriu que el flux basolateral dels substrats de LAT2 depèn del reciclatge dʼaminoàcids aromàtics a través de TAT1. Així mateix, aquest és el primer treball científic que constata la participació de LAT2 en el procés de reabsorció renal dʼaminoàcids. Els resultats de la nova recerca, juntament amb la identificació de mecanismes de compensació per part dʼaltres transportadors, podrien explicar les dificultats per identificar en humans les aminoacidúries neutres causades per defectes en transportadors basolaterals.