Els tomàquets ecològics tenen més quantitat dʼantioxidants que els de cultiu tradicional

Els experts Alexander Medina Remón, Olga Jáuregui, Isidre Casals Ribes, Rosa M. Lamuela i Anna Vallverdú Queralt.
Els experts Alexander Medina Remón, Olga Jáuregui, Isidre Casals Ribes, Rosa M. Lamuela i Anna Vallverdú Queralt.
(28/06/2012)

Un estudi que sʼha dut a terme a la Universitat de Barcelona revela que els tomàquets de cultius ecològics tenen un nivell més elevat de compostos fenòlics que els tomàquets de cultius convencionals. Els compostos fenòlics són molècules orgàniques que es troben de manera natural en molts vegetals i que sʼha demostrat que tenen un efecte beneficiós per a la salut humana. Prèviament, lʼequip dʼaquesta recerca, el Grup de Recerca dʼAntioxidants Naturals de la UB, que dirigeix la professora Rosa M. Lamuela, ja havia demostrat que el contingut de polifenols era més alt en sucs de tomàquet i en quètxups ecològics que no pas en convencionals. Lamuela assenyala que cal tenir en compte que durant el processament dels quètxups i dels sucs, els polifenols disminueixen; per tant, calia comprovar que lʼorigen de les diferències observades en els estudis anteriors estava en els tomàquets i no en la tecnologia utilitzada en el processament. Tal com explica la investigadora, «ho has de verificar agafant la matèria primera».

Els experts Alexander Medina Remón, Olga Jáuregui, Isidre Casals Ribes, Rosa M. Lamuela i Anna Vallverdú Queralt.
Els experts Alexander Medina Remón, Olga Jáuregui, Isidre Casals Ribes, Rosa M. Lamuela i Anna Vallverdú Queralt.
28/06/2012

Un estudi que sʼha dut a terme a la Universitat de Barcelona revela que els tomàquets de cultius ecològics tenen un nivell més elevat de compostos fenòlics que els tomàquets de cultius convencionals. Els compostos fenòlics són molècules orgàniques que es troben de manera natural en molts vegetals i que sʼha demostrat que tenen un efecte beneficiós per a la salut humana. Prèviament, lʼequip dʼaquesta recerca, el Grup de Recerca dʼAntioxidants Naturals de la UB, que dirigeix la professora Rosa M. Lamuela, ja havia demostrat que el contingut de polifenols era més alt en sucs de tomàquet i en quètxups ecològics que no pas en convencionals. Lamuela assenyala que cal tenir en compte que durant el processament dels quètxups i dels sucs, els polifenols disminueixen; per tant, calia comprovar que lʼorigen de les diferències observades en els estudis anteriors estava en els tomàquets i no en la tecnologia utilitzada en el processament. Tal com explica la investigadora, «ho has de verificar agafant la matèria primera».

Els polifenols —antioxidants naturals dʼorigen vegetal— tenen un gran interès nutricional ja que el fet de consumir-ne sʼha associat a la prevenció de malalties cardiovasculars, degeneratives i càncer. Per a aquest estudi, lʼequip ha utilitzat la varietat de tomàquet Daniela i nʼha determinat el perfil fenòlic mitjançant cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses. Gràcies a aquest mètode, el grup de la UB ha pogut identificar 34 compostos fenòlics diferents en els tomàquets. Segons explica Rosa M. Lamuela, «lʼavantatge de prendre els polifenols mitjançant els aliments naturals és que en lʼaliment hi ha una gran varietat dʼaquestes molècules i entre elles es potencien». Això seria més beneficiós per a la salut que lʼadministració de components fenòlics aïllats en forma de suplement. Cal tenir en compte que els tomàquets també tenen licopè i altres carotens, i vitamina C. Per això, segons la investigadora, «són com un paquet de compostos beneficiosos».