Els infants amb antecedents de maltractament podrien tenir una maduració precoç del sistema immunològic

L’estrès psicosocial agut és capaç d’estimular la secreció de la immunoglobulina A a partir de la pubertat, però els més petits que han patit experiències de maltractament mostren una resposta semblant a la dels adolescents.
L’estrès psicosocial agut és capaç d’estimular la secreció de la immunoglobulina A a partir de la pubertat, però els més petits que han patit experiències de maltractament mostren una resposta semblant a la dels adolescents.
Recerca
(11/05/2022)

Els estats dʼestrès psicosocial agut estimulen la secreció dʼuna proteïna de tipus anticòs decisiva en la primera defensa immunitària contra les infeccions, però només després de la pubertat. Això no obstant, els infants amb antecedents de maltractament mostren una resposta similar a la dels adolescents, fet que suggereix una maduració primerenca del sistema immunològic en aquests casos. Aquesta és una de les conclusions principals dʼun treball internacional coordinat per la catedràtica Lourdes Fañanás, de la Facultat de Biologia i lʼInstitut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB), en què han participat grups del CIBER de Salut Mental (CIBERSAM).

L’estrès psicosocial agut és capaç d’estimular la secreció de la immunoglobulina A a partir de la pubertat, però els més petits que han patit experiències de maltractament mostren una resposta semblant a la dels adolescents.
L’estrès psicosocial agut és capaç d’estimular la secreció de la immunoglobulina A a partir de la pubertat, però els més petits que han patit experiències de maltractament mostren una resposta semblant a la dels adolescents.
Recerca
11/05/2022

Els estats dʼestrès psicosocial agut estimulen la secreció dʼuna proteïna de tipus anticòs decisiva en la primera defensa immunitària contra les infeccions, però només després de la pubertat. Això no obstant, els infants amb antecedents de maltractament mostren una resposta similar a la dels adolescents, fet que suggereix una maduració primerenca del sistema immunològic en aquests casos. Aquesta és una de les conclusions principals dʼun treball internacional coordinat per la catedràtica Lourdes Fañanás, de la Facultat de Biologia i lʼInstitut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB), en què han participat grups del CIBER de Salut Mental (CIBERSAM).

En aquest estudi, publicat a la revista Brain Behavior and Immunity, també hi han participat investigadors dels grups del CIBERSAM a lʼHospital Clínic de Barcelona, lʼIDIBAPS, lʼHospital General Universitari Gregorio Marañón (Madrid), lʼHospital Universitari Puerta de Hierro (Majadahonda, Madrid) i lʼHospital Universitari dʼAraba - Santiago Apóstol (Vitòria). Així mateix, hi han col·laborat la Unitat de Crisi dʼAdolescents de les Germanes Hospitalàries de Sant Boi (Barcelona), lʼHospital de Dia per a Adolescents de Gavà (Barcelona), de la Fundació Orienta, i lʼHospital de Dia per a Adolescents de Galdakao (País Basc).

Lʼequip ha estudiat el comportament de la immunoglobulina A secretora (s-IgA) davant de lʼestrès psicosocial agut en infants i adolescents. Per això, ha analitzat mostres de saliva, un procediment menys invasiu que lʼanàlisi de sang. El propòsit era explorar així la possible variabilitat segons lʼetapa del desenvolupament i els antecedents de maltractament infantil.

En lʼestudi hi han participat 94 infants i adolescents de 7 a 17 anys (54 dels quals, amb diagnòstic psiquiàtric) pertanyents a un estudi espanyol més ampli (lʼEPI-Young Stress Project). Per avaluar la seva reactivitat biològica davant lʼestrès, van proporcionar cinc mostres de saliva durant una prova dʼestrès social de Trier (TSST-C), un protocol estandarditzat que permet valorar la resposta biològica davant dʼestrès agut de manera controlada i fiable. En concret, dʼaquestes mostres seʼn van analitzar els nivells dʼs-IgA i cortisol.

En el marc del treball, «sʼha associat la secreció dʼs-IgA davant dʼestrès psicosocial agut al període posterior a la pubertat; tot i això, els infants amb antecedents de maltractament han exhibit una resposta similar», explica Fañanás, membre del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB i investigadora principal del grup del CIBERSAM. «Aquest és el primer treball científic que explora aquest fenomen; per això, és fonamental fer més estudis que reafirmin el valor de la immunoglobulina A secretora com a biomarcador dʼestrès agut», afegeix.

Lʼexposició a lʼestrès condueix a lʼactivació de diversos processos biològics que tenen com a objectiu preparar una resposta efectiva a una situació amenaçadora, i posteriorment restaurar lʼhomeòstasi quan el factor estressant ha desaparegut. Els canvis involucrats en la resposta a lʼestrès depenen del sistema nerviós simpàtic (SNS) i lʼeix hipotalàmic-hipofisiari-adrenal (HHA), i cadascun implica una resposta adaptativa ràpida que es coneix com resposta de lluita o de fugida. En paral·lel, lʼSNS activa el sistema immunològic —que es caracteritza per lʼactivació de processos inflamatoris— que, després de llargs períodes dʼestrès crònic (com poden ser els de maltractament), es podria veure alterat.

 

Símptomes dʼun envelliment biològic accelerat

Lʼestudi constata que el mesurament dʼs-IgA podria ser un biomarcador factible per explorar la reactivitat immunològica perifèrica a lʼestrès en poblacions joves. En particular, sʼha observat que, tot i que els infants i els adolescents mostraven nivells basals dʼs-IgA similars, la seva reactivitat a lʼestrès semblava diferir, ja que els primers van mostrar un augment dʼs-IgA després del factor estressant i una recuperació ràpida, mentre que en els nens i nenes prepúbers no hi va haver una resposta dʼs-IgA. «

No obstant això, observem que els infants exposats a situacions de maltractament exhibeixen un patró de resposta davant lʼestrès similar al dels adolescents», indica Laia Marques-Feixa (UB-IBUB-CIBERSAM), primera signant del treball.

Tal com detalla Águeda Castro, coautora dʼaquest treball, «aquest fenomen estaria en consonància amb les teories generalitzades que defensen que els individus exposats a una àmplia gamma de situacions pernicioses —de naturalesa psicosocial o química— experimenten el que es coneix com envelliment biològic accelerat». «Tot i això, calen més estudis per dilucidar el paper de lʼhistorial de maltractament infantil i lʼetapa de desenvolupament en la regulació del sistema immunològic dels més joves», conclou.

A més, aquestes alteracions en el sistema immunitari associades al maltractament «poden tenir un impacte elevat, ja que la desregulació dʼaquest sistema afecta de manera global lʼorganisme i sʼha relacionat amb diferents patologies tant físiques com mentals a curt i llarg termini», conclou Laia Marques-Feixa.

 

Article de referència:

Marques-Feixa, L.; Castro-Quintas, A.; Palma-Gudiel, H.; Romero, S.; Morer, A.; Rapado-Castro, M.; Martín, M.; Zorrilla, I.; Blasco-Fontecilla, H.; Ramírez, M.; Mayoral, M.; Méndez, I.; San Martín-Gonzalez, N.; Rodrigo-Yanguas, M.; Monteserín-García, J.L.; Fañanás, L.; EPI-Young Stress GROUP, “Secretory immunoglobulin A (s-IgA) reactivity to acute psychosocial stress in children and adolescents: The influence of pubertal development and history of maltreatment”. Brain Behavior and Immunity, abril de 2022. Doi: 10.1016/j.bbi.2022.04.010