Les fites de la UB en sostenibilitat

Reportatge | Sostenibilitat
(15/12/2022)
El Full de ruta per implementar accions de sostenibilitat a la Universitat de Barcelona és una eina que ha de permetre, des d’ara i durant els propers anys, fixar les fites de la Universitat en aquest àmbit i desenvolupar-les amb indicadors mesurables. «S’hi recullen accions que ja s’estan duent a terme i d’altres que s’han d’implementar per assolir una UB més sostenible, inclusiva i igualitària; és una eina que ha d’aportar rigor i claredat», explica la vicerectora d’Igualtat i Gènere, Montserrat Puig.
Reportatge | Sostenibilitat
15/12/2022
El Full de ruta per implementar accions de sostenibilitat a la Universitat de Barcelona és una eina que ha de permetre, des d’ara i durant els propers anys, fixar les fites de la Universitat en aquest àmbit i desenvolupar-les amb indicadors mesurables. «S’hi recullen accions que ja s’estan duent a terme i d’altres que s’han d’implementar per assolir una UB més sostenible, inclusiva i igualitària; és una eina que ha d’aportar rigor i claredat», explica la vicerectora d’Igualtat i Gènere, Montserrat Puig.

Per desplegar cadascuna de les accions previstes en el Full de ruta, s’han de constituir petites comissions de treball que han de plantejar la consecució dels objectius de manera realista i possibilista. «No cal imposar allò que no es pot dur a terme, però cal explorar la possibilitat de fer-ho», apunta Teresa Sauras, delegada del rector per a la sostenibilitat. Sauras també recorda que és en el marc d’aquest full de ruta que «s’ha de fixar la data límit de neutralitat de carboni a la UB, que no pot anar més enllà del 2050».

El Full de ruta, que s’emmarca en els objectius fixats per la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la UB i les directrius de l’Agenda 2030 aprovades per aquesta comissió, inclou també accions del Pla de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, la sostenibilitat no només s’entén des del vessant mediambiental, sinó que també abraça els aspectes normatius de seguretat relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de salut i benestar, treball digne i creixement econòmic, i pau, justícia i institucions sòlides. El Full de ruta s’acompanya del document Mesures per afavorir la conducta ecològica responsable, que recull tot un seguit d’actuacions concretes que la comunitat universitària pot dur a terme.

A continuació us expliquem els diferents objectius en què s’estructura el Full de ruta per implementar accions de sostenibilitat a la Universitat de Barcelona.

S’han de constituir petites comissions de treball que han de plantejar la consecució dels objectius de manera realista i possibilista.