Lluís Caballol pren possessió com a síndic de greuges de la UB

Lluís Caballol i el rector Joan Elias.
Lluís Caballol i el rector Joan Elias.
Institucional
(11/10/2018)

Lluís Caballol ha pres possessió com a síndic de greuges de la UB, després dʼhaver estat elegit per a aquest càrrec, que exercia en funcions des del setembre del 2015, en el Claustre del passat 4 de juliol. Lʼacte va tenir lloc dilluns, 8 dʼoctubre, i el va presidir el rector, Joan Elias. En el mateix acte també van prendre possessió Juan Carlos Hortal Ibarra, com a adjunt del síndic de greuges, i Inés Fernández Renna, com a delegada del rector per a la Transferència de Coneixement.

Lluís Caballol i el rector Joan Elias.
Lluís Caballol i el rector Joan Elias.
Institucional
11/10/2018

Lluís Caballol ha pres possessió com a síndic de greuges de la UB, després dʼhaver estat elegit per a aquest càrrec, que exercia en funcions des del setembre del 2015, en el Claustre del passat 4 de juliol. Lʼacte va tenir lloc dilluns, 8 dʼoctubre, i el va presidir el rector, Joan Elias. En el mateix acte també van prendre possessió Juan Carlos Hortal Ibarra, com a adjunt del síndic de greuges, i Inés Fernández Renna, com a delegada del rector per a la Transferència de Coneixement.

Lluís Caballol i Angelats (Tortosa, 1965) és doctor en Dret per la UB, on també exerceix com a professor titular dʼuniversitat de lʼÀrea de Dret Processal. Ha ocupat, entre dʼaltres, els càrrecs següents: secretari del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal (1993-1997), membre del Claustre de la UB en representació de la Facultat de Dret (2003-2006) i adjunt a la Sindicatura de Greuges (2006-2015). Actualment és membre del Grup dʼinnovació docent Dikasteia i del Grup de Recerca Consolidat Dret Civil Català.

El síndic de greuges sʼencarrega de vetllar pels drets i les llibertats de lʼalumnat, del personal docent i investigador, i del personal dʼadministració i serveis davant les actuacions dels diversos òrgans i serveis universitaris; i també dʼexercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat. Les seves actuacions estan dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els àmbits, i es regeixen pels principis dʼindependència i dʼautonomia. El síndic de greuges és elegit pel Claustre, a proposta del rector, una vegada escoltats els representants de la comunitat universitària i amb lʼinforme previ del Consell Social. Té un mandat de quatre anys i pot ser reelegit una sola vegada.