Lliurament dels Premis del Consell Social i de la Fundació Bosch i Gimpera

Els premiats d'enguany amb els representants de la UB, la FBG i el Consell Social de la UB.
Els premiats d'enguany amb els representants de la UB, la FBG i el Consell Social de la UB.
Institucional
(09/12/2014)

Avui, 9 de desembre, sʼhan lliurat a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric els Premis del Consell Social i de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG). En el decurs de lʼacte, presidit pel rector de la UB, Dídac Ramírez, ha impartit una conferència el professor de Genètica de la UB Manel Esteller, director del Programa dʼEpigenètica i Biologia del Càncer de lʼIDIBELL. També hi han intervingut el president del Consell Social de la UB, Salvador Alemany, i la directora general de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), M. Carme Verdaguer.

Els premiats d'enguany amb els representants de la UB, la FBG i el Consell Social de la UB.
Els premiats d'enguany amb els representants de la UB, la FBG i el Consell Social de la UB.
Institucional
09/12/2014

Avui, 9 de desembre, sʼhan lliurat a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric els Premis del Consell Social i de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG). En el decurs de lʼacte, presidit pel rector de la UB, Dídac Ramírez, ha impartit una conferència el professor de Genètica de la UB Manel Esteller, director del Programa dʼEpigenètica i Biologia del Càncer de lʼIDIBELL. També hi han intervingut el president del Consell Social de la UB, Salvador Alemany, i la directora general de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), M. Carme Verdaguer.

 

La guanyadora del Premi José Manuel Blecua al millor article publicat en una revista reconeguda en lʼàmbit de les humanitats i les ciències socials ha estat Marta Vila, per un treball sobre el fenomen lingüístic de la paràfrasi. Aquesta recerca, que té com a objectiu contribuir a un tractament computacional efectiu de les paràfrasis, uneix la lingüística i la informàtica per a una aplicació molt concreta: la detecció automàtica del plagi.

El Premi José Manuel Blecua ha atorgat un accèssit a Gonçalo Santos, que en el seu article «Numbers and everything», publicat a Philosophia Mathematica, analitza un tema fonamental en filosofia: què entenem per lʼexpressió «absolutament tot». 

 

El Premi Ramon Margalef del Consell Social al millor article publicat en una revista reconeguda en lʼàmbit de les ciències experimentals i de la salut ha estat per a una recerca de lʼinvestigador de lʼInstitut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) Xavier Serra. En aquest treball, Serra estudia les migracions cel·lulars col·lectives que es produeixen quan un organisme desenvolupa la seva forma (és el cas dels embrions), quan es tanquen ferides, o quan un tumor fa metàstasis.

El Premi Ramon Margalef també ha concedit un accèssit a una recerca de Ricardo Pérez de la Fuente, de la Facultat de Geologia i l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB (IRBio), sobre lʼestudi dʼun fòssil de 110 milions dʼanys dʼantiguitat que representa una larva depredadora. Lʼinsecte ha rebut el nom de crisopa al·lucinant de Diògenes (Hallucinochrysa diogenesi), a causa, dʼuna banda, de la seva aparença sorprenent, i dʼaltra banda, en referencia a la síndrome de Diògenes. Es tracta del cas més antic conegut de camuflatge dʼinsectes.

 

La firma Servei dʼIncineració de Residus Sòlids Urbans (SIRUSA) i el centre de recerca de la UB Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA), que col·laboren conjuntament des de fa vint anys, han guanyat el Premi Antoni Caparrós al millor projecte de transferència de coneixement. Es tracta dʼuna iniciativa amb un impacte mediambiental clar: pretén revaloritzar els residus i subproductes generats durant la incineració de residus sòlids urbans i reutilitzar-los com a materials secundaris en el sector de la construcció i lʼobra civil.

El premi també ha atorgat un accèssit al programa de formació en donació i trasplantament dʼòrgans dirigit per Martí Manyalich, professor associat de la Facultat de Medicina de la UB, president de la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute (amb seu al PCB-UB) i assessor de trasplantaments de lʼHospital Clínic de Barcelona. Aquest programa es basa en la idea que la formació és el factor clau per millorar la donació dʼòrgans, tal com passa en el model espanyol, que assoleix la taxa més elevada de donació mundial.

 

La guanyadora del Premi Senén Vilaró a la millor empresa innovadora dʼaquest any 2014 ha estat Endor Nanotechnologies, SL, una firma que basa lʼactivitat en una plataforma tecnològica centrada en nanopartícules metàl·liques (principalment or, plata i platí), modificades a escala de superfície amb molècules orgàniques per tal dʼobtenir nanosistemes avançats amb funcions específiques. Les característiques especials de les nanopartícules metàl·liques els han permès investigar diferents vies de funcionament. Dʼuna banda, amb programes dʼaplicació mèdica enfocats a lʼàrea dʼoncologia que fan arribar al mercat mitjançant la indústria farmacèutica, i dʼaltra banda, amb programes de desenvolupament dʼaplicacions dermatològiques com ara productes de tractament cosmètic habituals i noves aplicacions.