LʼInstitut de Química Teòrica i Computacional de la UB llança lʼaplicació ModMol per visualitzar molècules en 3D

 
 
Recerca
(15/12/2020)

LʼInstitut de Química Teòrica i Computacional de la Universitat de Barcelona (IQTCUB) llança lʼaplicació ModMol per a dispositius mòbils, que permet visualitzar i editar molècules en un entorn de realitat augmentada.

 
 
Recerca
15/12/2020

LʼInstitut de Química Teòrica i Computacional de la Universitat de Barcelona (IQTCUB) llança lʼaplicació ModMol per a dispositius mòbils, que permet visualitzar i editar molècules en un entorn de realitat augmentada.

ModMol genera una representació molecular tridimensional de sistemes orgànics, inorgànics i biomolècules. Actualment, treballa amb 115 molècules sobre les quals també ofereix informació general, com la fórmula química o les propietats. Entre dʼaltres, sʼhi pot trobar lʼestructura de lʼàcid acètic, el colesterol o la cafeïna, com també la de polímers, nanotubs de carboni o proteïnes. La base de dades de compostos està en constant actualització i lʼobjectiu és incloure exemples significatius de cada un dels grups dʼestructures químiques més rellevants.

Personalitzar molècules

ModMol també permet editar molècules utilitzant qualsevol element de la taula periòdica i disposa dʼuna biblioteca de fragments estàndard que es poden fer servir per a aquesta funció. El programa té dues modalitats de construcció, de manera que és possible crear molècules des de zero, o bé editar qualsevol molècula que sʼhagi carregat prèviament. És a dir, que es poden visualitzar i manipular des del mòbil estructures moleculars dissenyades pels mateixos usuaris.

Lʼaplicació permet enllaçar elements i molècules per construir nous compostos, que posteriorment es poden guardar i exportar del mòbil a un altre dispositiu en un format compatible amb altres programes estàndard de visualització molecular.

Lʼeina està pensada principalment per ajudar els estudiants de Química, Enginyeria Química, Biologia o Farmàcia a visualitzar estructures moleculars, amb especial èmfasi en aspectes com lʼestereoquímica. Lʼalumnat podrà observar fàcilment estructures tridimensionals de diferents molècules i nanoestructures, al mateix temps que estudiar-ne les propietats quimicofísiques i la seva reactivitat, complementant així el material didàctic que té a la seva disposició.

Dʼaltra banda, els investigadors que vulguin visualitzar un compost sobre el qual estan treballant, poden fer-ho amb facilitat, tenint a més la possibilitat de modificar-lo, editar-lo i guardar-lo des del seu propi dispositiu mòbil.

El desenvolupament de lʼeina sʼha fet conjuntament amb VISYON, una empresa que pertany al Grupo Mediapro. Lʼaplicació, amb la informació en anglès, es pot descarregar gratuïtament des de les plataformes  Google Play i App Store.

Aquest projecte sʼha dut a terme gràcies a lʼajuda rebuda del programa Unitats dʼExcel·lència María de Maeztu 2017, i amb el finançament del Ministeri de Ciència i Innovació i lʼAgència Estatal dʼInvestigació.

 

 

 

Sobre lʼInstitut de Química Teòrica i Computacional de la Universitat de Barcelona

LʼInstitut de Química Teòrica i Computacional de la Universitat de Barcelona (IQTCUB) és un dels disset instituts propis de recerca de què disposa la Universitat per dur a terme estudis interdisciplinaris en diferents camps de la ciència. LʼInstitut té la distinció com a Unitat dʼExcel·lència María de Maeztu des del 2017. El IQTCUB està integrat per més de noranta investigadors que treballen en el desenvolupament dʼeines i mètodes computacionals, la simulació dʼestructures o lʼestudi de la dinàmica i la reactivitat de les reaccions químiques, així com de sistemes biològics i matèria tova.