LʼIES La Ribera de Montcada i Reixac inicia un projecte dʼinnovació educativa en aliança amb lʼInstitut de Recerca de lʼAigua de la UB

Avui s’ha presentat a l’Escola Miralletes de Barcelona l’extensió del programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.
Avui s’ha presentat a l’Escola Miralletes de Barcelona l’extensió del programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.
Acadèmic
(05/04/2018)

Avui sʼha presentat a lʼEscola Miralletes de Barcelona lʼextensió del programa Magnet. Aliances per a lʼèxit educatiu, impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament dʼEnsenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consorci dʼEducació de Barcelona i lʼInstitut de Ciències de lʼEducació de la UAB, que compta amb la implicació dʼalguns ajuntaments, com el de Montcada i Reixac.
 

Avui s’ha presentat a l’Escola Miralletes de Barcelona l’extensió del programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.
Avui s’ha presentat a l’Escola Miralletes de Barcelona l’extensió del programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.
Acadèmic
05/04/2018

Avui sʼha presentat a lʼEscola Miralletes de Barcelona lʼextensió del programa Magnet. Aliances per a lʼèxit educatiu, impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament dʼEnsenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consorci dʼEducació de Barcelona i lʼInstitut de Ciències de lʼEducació de la UAB, que compta amb la implicació dʼalguns ajuntaments, com el de Montcada i Reixac.
 

Aquest programa promou lʼaliança dʼun centre educatiu amb una institució dʼexcel·lència en un camp del coneixement específic. Lʼobjectiu és que el centre educatiu desenvolupi un projecte educatiu innovador i de qualitat, atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per a les famílies com per a la comunitat educativa. El programa està inspirat en les escoles magnet (magnet schools) dels Estats Units, que funcionen des dels anys setanta del segle passat.

Les institucions dʼexcel·lència que hi participen són referents en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.) i tenen un compromís educatiu amb la societat, així com una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.

"Iniciem aquest projecte amb molta il·lusió i amb un objectiu comú, millorar l'èxit acadèmic; es tracta d'una iniciativa innovadora per a la millora educativa, amb la qual volem aconseguir aliances fermes", ha explicat la regidora d'Educació, Infància i Joventut de Montcada i Reixac, Jessica Segovia. 


El projecte de lʼInstitut La Ribera

LʼInstitut La Ribera de Montcada i Reixac es va presentar a la convocatòria dʼenguany del programa Magnet i ha estat un dels centres educatius seleccionats per desenvolupar aquest projecte dʼinnovació durant els propers quatre anys. El projecte girarà a lʼentorn de la temàtica de lʼaigua, tant des de la perspectiva cientificotècnica com històrica i social, tenint en compte la relació de Montcada i Reixac amb el riu Besòs i el seu patrimoni cultural i històric relacionat amb lʼaigua: la Casa de la Mina, la Casa de les Aigües i lʼestructura hidràulica mil·lenària del Rec Comtal.

Per això, el centre desenvoluparà el seu projecte en aliança amb lʼInstitut de Recerca de lʼAigua (IdRA) de la Universitat de Barcelona, que serà un gran aliat en la transmissió de coneixements, metodologies de recerca i treball interdisciplinari. La lluita contra la contaminació, l'ús racional de l'aigua, lʼesforç per superar les deficiències d'abastament i la previsió i gestió de situacions extremes (sequeres i inundacions) són alguns dels exemples dʼaquest treball.

El vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca de la UB, Xavier Roigé, valora molt positivament la col·laboració de la Universitat de Barcelona amb Magnet, un projecte impulsat per la Fundació Bofill per acompanyar els centres educatius en la millora de la seva qualitat: «Una de les missions de la Universitat de Barcelona, a més de fer docència i recerca, és la de portar la ciència a la societat, tot fomentant la passió i les vocacions per la ciència. És un orgull per a la UB tenir lʼoportunitat de desenvolupar estratègies educatives innovadores amb lʼInstitut La Ribera».

El programa Magnet és una oportunitat per a lʼInstitut La Ribera per oferir un aprenentatge adaptat a les necessitats formatives de lʼalumnat en la societat actual, implementant noves metodologies de treball. Amb una formació i acompanyament constants i amb lʼaliança amb una institució de prestigi, el centre educatiu avança cap a un enfocament multidisciplinari i un aprenentatge significatiu, que situa lʼalumnat al centre.

El creixement del programa Magnet

Els impulsors del programa Magnet han presentat avui els nou centres educatius que aquest curs comencen una aliança amb una institució de referència, i la convocatòria que sʼobre aquest mes dʼabril per seleccionar quinze centres més que sʼincorporaran al programa el curs vinent.

El programa Magnet anirà creixent fins a arribar a les quaranta-cinc aliances magnet lʼany 2020. Aquest creixement respon a lʼinterès de les diverses administracions i entitats implicades per impulsar lʼequitat i la innovació als centres educatius i per crear escoles i instituts de referència que siguin atractius per a una gran diversitat de famílies.

Carme Ortoll, directora general d'Educació Infantil i Primària del Departament dʼEnsenyament de la Generalitat de Catalunya; Rafael Homet, diputat dʼEducació de la Diputació de Barcelona; Anna Cros, directora de lʼICE de lʼUAB; Marta Comas, cap de lʼÀrea dʼInnovació, Programes i Formació del Consorci dʼEducació de Barcelona, i Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, han anunciat avui aquesta aposta clara pel programa Magnet com una eina per impulsar projectes innovadors als centres educatius, i han fet un balanç dels resultats de la prova pilot que sʼha dut a terme durant els darrers cinc anys.

Aquesta prova pilot ha permès constatar que el programa té efectes molt positius pel que fa al desenvolupament dʼestratègies educatives innovadores, la cohesió dels equips docents, i les expectatives de lʼalumnat i les seves famílies; i que pot enfortir els projectes dels centres educatius i afavorir que recuperin la seva capacitat dʼatraure les famílies del seu entorn.