LʼICCUB constitueix una unitat tecnològica per desenvolupar sistemes altament especialitzats dʼinstrumentació i anàlisi de dades massives

L'acte ha reunit representants de la Universitat de Barcelona, de la Secretaria d’Estat d’R+D+i i de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.
L'acte ha reunit representants de la Universitat de Barcelona, de la Secretaria d’Estat d’R+D+i i de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.
Institucional
(11/05/2017)

LʼInstitut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB) ha constituït la unitat tecnològica ICCUB-Tech, centrada en el desenvolupament dʼinstrumentació i sistemes de tractament de dades massives (big data), tant per a projectes científics i tecnològics com per a empreses. Lʼacte dʼinauguració de les noves instal·lacions de lʼICCUB, un centre reconegut amb lʼacreditació María de Maeztu, ha tingut lloc avui, 11 de maig, amb la participació de la secretària dʼEstat dʼR+D+i, Carmen Vela; el secretari dʼUniversitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Arcadi Navarro; el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias; el vicerector de Recerca, Domènec Espriu, i Lluís Garrido, director de lʼICCUB. Les noves instal·lacions estan ubicades al Parc Científic de Barcelona i ocupen un espai de 500 metres quadrats.  

L'acte ha reunit representants de la Universitat de Barcelona, de la Secretaria d’Estat d’R+D+i i de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.
L'acte ha reunit representants de la Universitat de Barcelona, de la Secretaria d’Estat d’R+D+i i de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.
Institucional
11/05/2017

LʼInstitut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB) ha constituït la unitat tecnològica ICCUB-Tech, centrada en el desenvolupament dʼinstrumentació i sistemes de tractament de dades massives (big data), tant per a projectes científics i tecnològics com per a empreses. Lʼacte dʼinauguració de les noves instal·lacions de lʼICCUB, un centre reconegut amb lʼacreditació María de Maeztu, ha tingut lloc avui, 11 de maig, amb la participació de la secretària dʼEstat dʼR+D+i, Carmen Vela; el secretari dʼUniversitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Arcadi Navarro; el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias; el vicerector de Recerca, Domènec Espriu, i Lluís Garrido, director de lʼICCUB. Les noves instal·lacions estan ubicades al Parc Científic de Barcelona i ocupen un espai de 500 metres quadrats.  

En la seva intervenció, Carmen Vela ha remarcat lʼalt nivell científic que ha aconseguit lʼICCUB, un centre que sʼha situat «en lʼelit de la recerca espanyola i que compleix uns requisits de qualitat científica exactament iguals que els dels centres Severo Ochoa». «LʼICCUB —ha continuat Vela— genera una producció científica de primer ordre, atrau talent i aconsegueix que els seus avenços beneficiïn la societat. És un gran exemple del que volem que sigui lʼR+D+i a Espanya. No cal que mirem cap a lʼexterior per buscar models, perquè els tenim aquí, en els centres Severo Ochoa i les unitats María de Maeztu».

El rector Joan Elias ha destacat «el valor afegit que aporta tenir un institut propi especialitzat per crear una massa crítica que permeti optar a convocatòries de centres dʼexcel·lència com les unitats María de Maeztu». Elias ha recordat que la UB té dos instituts amb aquesta acreditació, «però som ambiciosos i volem que aquest nombre augmenti», ha afirmat. Per la seva banda, Arcadi Navarro, sʼha referit als darrers anys de crisi: «Han estat deu anys duríssims, però també uns anys dʼor per a la recerca a Catalunya i Espanya». Així mateix, en la presentació de lʼICCUB-Tech, Lluís Garrido, director de lʼICCUB, ha assegurat que «aquesta unitat representa una oportunitat única per centralitzar recursos, fomentar sinergies entre els grups dʼenginyers i plantejar nous reptes tecnològics, a més de fer arribar aquesta tecnologia a la societat».

 

Unitat transversal

LʼICCUB-Tech integra els enginyers de lʼinstitut especialitzats en instrumentació, electrònica i processament de dades massives que fins ara treballaven en diversos grups de recerca, en camps en què la tecnologia és un element clau: principalment, per a missions espacials, telescopis, acceleradors i detectors de partícules.

Amb aquesta unitat es pretén centralitzar i augmentar lʼactivitat tecnològica de lʼICCUB i oferir a tots els seus membres la possibilitat de participar en projectes dʼalt nivell tecnològic mitjançant lʼassessorament i lʼajut directe.

Actualment, la unitat està formada per vint-i-cinc enginyers electrònics i de telecomunicacions, informàtics i físics, i disposa, entre dʼaltres, dʼun laboratori dʼelectrònica i dʼun de mesures de precisió, a més dʼuna sala blanca per a lʼassemblatge dʼinstrumentació. També està prevista la instal·lació de nous equipaments per desenvolupar instrumentació per a detectors de radiació, càmeres i projectes espacials.

 

Transferència tecnològica

LʼICCUB té un paper destacat en projectes internacionals com ara les missions Gaia i Solar Orbiter, de lʼAgència Espacial Europea; lʼexperiment LHCb del Gran Col·lisionador dʼHadrons (LHC), ubicat al CERN, o els projectes amb els telescopis de raigs gamma Magic i CTA. Justament, un dels objectius de lʼICCUB-Tech serà buscar projectes de transferència tecnològica a les empreses que permetin dʼaprofitar el coneixement generat en aquests grans projectes científics, i en definitiva, fer un retorn dels resultats a la societat.

Entre els projectes iniciats dins de lʼICCUB-Tech, sʼestà aplicant tecnologia desenvolupada per xips de lʼLHCb en la millora de la precisió temporal de tomògrafs per emissió de positrons (PET), utilitzats per al diagnòstic mèdic. Un altre exemple és lʼaplicació dʼun algoritme de compressió de dades, desenvolupat en el marc del projecte Gaia, als àmbits de la genòmica, les geociències marines, o a nous nanosatèl·lits per observar la Terra.

 

Sobre lʼInstitut de Ciències del Cosmos

LʼICCUB és un institut de recerca propi de la Universitat de Barcelona, creat lʼany 2006 i reconegut amb lʼacreditació dʼexcel·lència Maria de Maeztu el 2015. És també una de les quatre unitats que constitueixen lʼInstitut dʼEstudis Espacials de Catalunya (IEEC).

El centre està dedicat a la recerca fonamental en el camp de la cosmologia i la física de partícules, així com a les aplicacions tecnològiques de les ciències del cosmos en general. Agrupa bona part del professorat i els investigadors del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Facultat de Física, a més de deu investigadors ICREA i personal investigador dʼaltres facultats. Ha estat reconegut amb tres ajuts del Consell Europeu de Recerca (ERC) i participa en tretze projectes europeus. Entre els seus indicadors de recerca en el període 2010-2015, cal destacar la publicació de 1.409 articles en revistes indexades, un 80 % de les quals en el primer quartil. En transferència, ha generat nou patents i dues spin-off.