Lʼestudiant Laura García Soler, Premi Aigua, Usos i Coneixement 2013

D'esquerra a dreta, les estudiants Laura Garcia (UB), Anna Ballesteros i Natàlia Jordà.
D'esquerra a dreta, les estudiants Laura Garcia (UB), Anna Ballesteros i Natàlia Jordà.
Recerca
(30/09/2013)

Laura García Soler, estudiant dʼúltim curs de Ciències Ambientals a la Facultat de Biologia de la UB, és una de les guanyadores de la segona edició del Premi Aigua, Usos i Coneixement, que impulsen la Universitat de Vic i la Fundació Agbar. Lʼalumna ha estat distingida pel treball Reconstrucció paleoambiental de lʼestany càrstic de Banyoles durant la segona meitat de lʼHolocè utilitzant el registre fòssil dels quironòmids, un projecte de final de grau dirigit per la professora del Departament dʼEcologia Maria Rieradevall i Sant, que és membre del Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (FEM) i de lʼInstitut de Recerca de Biodiversitat de la UB (IRBio).

D'esquerra a dreta, les estudiants Laura Garcia (UB), Anna Ballesteros i Natàlia Jordà.
D'esquerra a dreta, les estudiants Laura Garcia (UB), Anna Ballesteros i Natàlia Jordà.
Recerca
30/09/2013

Laura García Soler, estudiant dʼúltim curs de Ciències Ambientals a la Facultat de Biologia de la UB, és una de les guanyadores de la segona edició del Premi Aigua, Usos i Coneixement, que impulsen la Universitat de Vic i la Fundació Agbar. Lʼalumna ha estat distingida pel treball Reconstrucció paleoambiental de lʼestany càrstic de Banyoles durant la segona meitat de lʼHolocè utilitzant el registre fòssil dels quironòmids, un projecte de final de grau dirigit per la professora del Departament dʼEcologia Maria Rieradevall i Sant, que és membre del Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (FEM) i de lʼInstitut de Recerca de Biodiversitat de la UB (IRBio).

El treball sʼinscriu en el marc del projecte GLOBALKARST: Hydrological and geochemical response of karstic lakes to anthropogenic and climate forcing for the last 4000 years in the Iberian Peninsula based on varved sequences, dirigit pel professor Blas Valero Garcés (Institut Pirenaic dʼEcologia, IPE-CSIC) i en què participen diversos grups de recerca de les Facultats de Biologia i de Geologia de la UB.

Lʼestany de Banyoles, un llac càrstic situat al nord-est de la península Ibèrica i format per sis cubetes amb característiques diferents, té un gran potencial científic en lʼestudi de la paleoclimatologia. El treball guardonat analitza dos arxius paleolimnològics de lʼestany amb lʼobjectiu de fer-ne la reconstrucció paleoambiental. Lʼautora va emprar el registre dels quironòmids (Chironomidae), una família de dípters, com a element biològic per explicar els canvis en el compartiment bentònic del llac, tot contrastant els resultats amb dades aportades pel registre sedimentari.
 
La integració de les anàlisis sedimentològiques i biològiques (Chironomidae) ha permès reconstruir les principals situacions ambientals de lʼestany des de mitjan Holocè fins al present. Tot i que les datacions són encara preliminars, la reconstrucció suggereix que fins fa vora 4.000 anys, com a mínim, la cubeta IV era relativament profunda i va evolucionar cap a una cubeta relativament més somera, amb un bon desenvolupament dels hàbitats litorals. Fa aproximadament 1.000 anys, el llac comença a mostrar canvis associats concordants amb el període càlid medieval i la petita edat de gel, i en el darrer segle ja reflecteix les modificacions antròpiques.
 
Lʼestudi del testimoni sedimentològic de la cubeta III ha permès reconstruir canvis morfològics del fons que provoquen condicions dʼanòxia hipolimnètica a partir de lʼany 1900. Segons lʼestudi, la introducció dʼespècies al·lòctones de peixos a lʼestany durant el segle XX i lʼalteració de la zona litoral també han deixat petjada en el registre paleoecològic, segons revela la variació en les densitats i en la composició de la comunitat de quironòmids. 
 
Lʼacte de lliurament del Premi Aigua, Usos i Coneixement va tenir lloc el divendres 20 de setembre, en el marc de lʼAny Internacional de la Cooperació en lʼEsfera de lʼAigua, a la sala Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic. La convocatòria també va premiar les estudiants preuniversitàries Anna Ballesteros i Natàlia Jordà, pels respectius treballs Lʼarsènic a lʼaigua de Setcases i Buscant rajolins dʼhistòria.