LʼEscola de Doctorat organitza sessions formatives per a doctorands i directors de tesi

Les sessions tindran lloc a l'aula Ramón y Cajal.
Les sessions tindran lloc a l'aula Ramón y Cajal.
Acadèmic
(09/03/2017)

Durant els mesos de març i abril, lʼEscola de Doctorat de la Universitat de Barcelona ha programat diverses sessions formatives adreçades tant a doctorands com a professors interessats a dirigir tesis. En el cas dels investigadors en formació, les jornades es focalitzen en lʼemprenedoria; les sessions per al professorat se centren en els aspectes fonamentals del doctorat.

Les sessions tindran lloc a l'aula Ramón y Cajal.
Les sessions tindran lloc a l'aula Ramón y Cajal.
Acadèmic
09/03/2017

Durant els mesos de març i abril, lʼEscola de Doctorat de la Universitat de Barcelona ha programat diverses sessions formatives adreçades tant a doctorands com a professors interessats a dirigir tesis. En el cas dels investigadors en formació, les jornades es focalitzen en lʼemprenedoria; les sessions per al professorat se centren en els aspectes fonamentals del doctorat.

 

Taller de creació dʼempreses

Una trentena dʼinvestigadors en formació de la UB participaran en una jornada organitzada conjuntament per lʼEscola de Doctorat i lʼentitat Barcelona Activa. Lʼactivitat, amb què es vol introduir els doctorands en el món de lʼemprenedoria, tindrà lloc els dijous 9 i 16 de març, de 9.30 a 14 h, a lʼaula Ramón y Cajal de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona.

Es tracta dʼuna sessió impartida per professionals de Barcelona Activa, lʼagència de desenvolupament econòmic de lʼAjuntament de Barcelona, en què durant la primera hora es presentarà als doctorands tots els serveis, programes i activitats que hi ha a disposició de les persones emprenedores i que permeten analitzar la viabilitat dels projectes i la creació dʼempreses.

A continuació, es farà un taller de pensament creatiu, en què els investigadors en formació aprendran a desenvolupar projectes viables i seʼls mostrarà com fer-ho de manera eficient. Mitjançant exemples pràctics, analitzaran com es treballa a les empreses tecnològiques i a les start-ups a partir de conceptes com ara MVP, proposta de valor, recorregut del client o prototipatge, entre d'altres.
 

Deu conceptes fonamentals sobre el doctorat

Els dies 15 de març i 4 d'abril, també a lʼaula Ramón y Cajal, un centenar de professors de la Universitat interessats a dirigir tesis doctorals, assistiran a la jornada «Deu qüestions que sempre has volgut saber sobre el doctorat». Lʼobjectiu és que durant les dues primeres hores de la sessió es faci un repàs a deu conceptes molt bàsics sobre la direcció de tesis, com per exemple qui pot dirigir una tesi, quants directors pot tenir un doctorand, què és el doctorat industrial, a quines fonts de finançament es pot optar o què és una codirecció, entre dʼaltres. Posteriorment, està previst obrir un espai de relació per ampliar les qüestions abordades.

La Universitat de Barcelona té aproximadament cinc mil doctorands, i el nombre de tesis defensades augmenta cada any. Així, el 2015 seʼn van llegir 824, mentre que el 2014 en van ser 742, el 2013 es van defensar 597 tesis i, el 2012, el nombre de tesis llegides va ser de 509.