LʼEscola de Doctorat busca representant per al Concurs de Tesis en 3 Minuts del Grup Coïmbra

La Universitat de Barcelona busca un doctorand que la representi en el Concurs de Tesis en 3 Minuts.
La Universitat de Barcelona busca un doctorand que la representi en el Concurs de Tesis en 3 Minuts.
Recerca
(13/03/2017)

La Universitat de Barcelona busca un doctorand que la representi en el Concurs de Tesis en 3 Minuts (3MT) en què participa el Grup Coïmbra, una associació europea dʼuniversitats multidisciplinàries dʼalt nivell internacional que té la UB entre els seus membres. Amb aquest objectiu, lʼEscola de Doctorat de la UB fa una crida als investigadors en formació perquè expliquin la seva recerca a un públic sense formació específica, en un vídeo de només tres minuts de durada.

La selecció del representant de la Universitat es farà mitjançant un concurs i els doctorands poden enviar les seves propostes fins al dilluns 20 de març.

La Universitat de Barcelona busca un doctorand que la representi en el Concurs de Tesis en 3 Minuts.
La Universitat de Barcelona busca un doctorand que la representi en el Concurs de Tesis en 3 Minuts.
Recerca
13/03/2017

La Universitat de Barcelona busca un doctorand que la representi en el Concurs de Tesis en 3 Minuts (3MT) en què participa el Grup Coïmbra, una associació europea dʼuniversitats multidisciplinàries dʼalt nivell internacional que té la UB entre els seus membres. Amb aquest objectiu, lʼEscola de Doctorat de la UB fa una crida als investigadors en formació perquè expliquin la seva recerca a un públic sense formació específica, en un vídeo de només tres minuts de durada.

La selecció del representant de la Universitat es farà mitjançant un concurs i els doctorands poden enviar les seves propostes fins al dilluns 20 de març.

 

Funcionament de la fase selectiva de la Universitat de Barcelona

Les bases de participació en aquesta fase selectiva es poden consultar al web de La UB Divulga i estipulen, entre dʼaltres, que només sʼadmet una inscripció i vídeo per persona, que els participants han dʼestar matriculats als estudis de doctorat de la Universitat de Barcelona en el moment de lliurar el vídeo, que aquest s'ha d'enregistrar en llengua anglesa i que sʼha de filmar des dʼuna posició estàtica. La tesi pot ser de qualsevol àmbit del coneixement. Al web també hi trobareu les recomanacions del jurat, així com els criteris dʼavaluació i les normes de presentació dels vídeos.

Per formalitzar la inscripció, les gravacions s'han de penjar a Youtube de manera pública, i cada participant ha dʼomplir un formulari en línia (abans del 20 de març de 2017), en el qual ha dʼindicar lʼenllaç de Youtube del vídeo participant. En el títol del vídeo cal incloure el nom del concurs, és a dir, 1r Concurs del Grup Coïmbra de Tesis en 3 Minuts.
 

Els tres finalistes a escala europea defensaran la proposta a Edimburg al juny

LʼEscola de Doctorat de la UB enviarà la proposta seleccionada al Grup de Treball sobre Estudis de Doctorat del Grup Coïmbra, que escollirà els tres finalistes a escala europea.

Durant lʼAssemblea General del Grup Coïmbra, que tindrà lloc a Edimburg (Escòcia) del 7 a el 9 de juny, aquests finalistes hauran de competir en una sessió presencial. El Comitè Executiu del Grup Coïmbra premiarà amb 3.000 euros la primera persona classificada; amb 2.000 euros, la segona, i amb 1.000 euros, la persona que es classifiqui en tercera posició.

Si algun dels finalistes és de la UB, la Universitat de Barcelona es farà càrrec de les despeses del viatge i de dues nits dʼallotjament.
 

Un concurs que té nou anys dʼhistòria

Encara que el Grup Coïmbra hi participa per primera vegada, el 3MT té ja cert recorregut. La Universitat de Queensland (Austràlia) el va començar a fer el 2008, i dʼençà dʼaleshores, aquesta competició sʼha convertit en un fenomen mundial i l'organitzen institucions dʼarreu del món.

El 3MT és un concurs acadèmic que desafia els estudiants de doctorat a explicar la seva recerca, en anglès i en no més de tres minuts, a una audiència general. Dʼaquesta manera, 3MT dona suport als descobriments dels doctorands i els anima a comunicar la investigació que desenvolupen i a explicar quina importància té per a la comunitat en general.