Les XII Jornades dʼEducació Emocional fixen la mirada en la neurociència

L’objectiu principal de les jornades és oferir una fonamentació més sòlida a l’educació emocional a partir de les aportacions de la neurociència.
L’objectiu principal de les jornades és oferir una fonamentació més sòlida a l’educació emocional a partir de les aportacions de la neurociència.
Acadèmic
(09/03/2016)

Els dies 11 i 12 de març tindran lloc les XII Jornades dʼEducació Emocional de la Universitat de Barcelona, amb el títol «Educació emocional i neurociència» (campus de Mundet, edifici del Teatre). Lʼobjectiu principal de les jornades és oferir una fonamentació més sòlida a lʼeducació emocional a partir de les aportacions de la neurociència, que des dels anys noranta, i sobretot darrerament, ha contribuït a un coneixement més profund de la complexitat del cervell emocional.

L’objectiu principal de les jornades és oferir una fonamentació més sòlida a l’educació emocional a partir de les aportacions de la neurociència.
L’objectiu principal de les jornades és oferir una fonamentació més sòlida a l’educació emocional a partir de les aportacions de la neurociència.
Acadèmic
09/03/2016

Els dies 11 i 12 de març tindran lloc les XII Jornades dʼEducació Emocional de la Universitat de Barcelona, amb el títol «Educació emocional i neurociència» (campus de Mundet, edifici del Teatre). Lʼobjectiu principal de les jornades és oferir una fonamentació més sòlida a lʼeducació emocional a partir de les aportacions de la neurociència, que des dels anys noranta, i sobretot darrerament, ha contribuït a un coneixement més profund de la complexitat del cervell emocional.

Entre dʼaltres, participaran en aquesta activitat els experts Ignacio Morgado, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona; Rosa Casafont, doctora en Medicina i Cirurgia, i Anna Forés, directora del postgrau de Neuroeducació i professora de la Universitat de Barcelona. Així mateix, el programa de lʼacte inclou tallers simultanis que analitzen temes tan diversos com la neurociència i la reactivitat emocional, lʼimpacte de la música en el cos i la ment dels infants, o el paper de lʼastròcit (subtipus de cèl·lules glials localitzades al cervell i la medul·la espinal).

Rafael Bisquerra, professor emèrit de la Universitat de Barcelona i un dels organitzadors de les jornades, assegura que «la neurociència és un dels fonaments teòrics de lʼeducació emocional, tot i que de vegades es pensa que només ho és la intel·ligència emocional». Destaca, així mateix, que convé insistir en la resta dels seus fonaments teòrics: la psicologia positiva, el benestar subjectiu, les intel·ligències múltiples, la intel·ligència social o, precisament, la neurociència. La importància del lòbul prefrontal en la regulació de les emocions, la neuroplasticitat, les neurones mirall, la importància de lʼamígdala, el processament de les emocions negatives a lʼhemisferi dret i de les positives a lʼesquerre, etc., són exemples de les aportacions de la neurociència a lʼeducació emocional.

Bisquerra posa en relleu que «últimament estan proliferant llibres sobre neurociència, neuroeducació, neurodidàctica i altres ʻneuresʼ, que no sempre sabem si estan ben fonamentats i documentats. Amb aquestes jornades es pretén que les persones interessades en el tema puguin preguntar i aclarir els seus dubtes amb experts reconeguts en la matèria, per una pràctica de lʼeducació emocional més eficient, i que això repercuteixi en la millora de la qualitat educativa, el rendiment acadèmic i el benestar».

Els organitzadors de les jornades són el Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP) i lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (ICE) de la Universitat de Barcelona.