Les vuit universitats públiques catalanes reclamen un finançament digne per als seus centres

Foto de grup dels rectors i les rectores de les universitats públiques de Catalunya.
Foto de grup dels rectors i les rectores de les universitats públiques de Catalunya.
Institucional
(08/10/2019)

Els rectors de les vuit universitats públiques catalanes, juntament amb membres de la comunitat universitària, han participat avui en un acte per denunciar la insuficiència de recursos que pateixen aquestes institucions. La rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Maria José Figueras, ha llegit el manifest Les universitats públiques catalanes, una inversió estratègica pel progrés social, cultural, econòmic i tecnològic de Catalunya, que el juliol passat i en el marc de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP), van publicar els rectors i les rectores de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya, així com els presidents i presidentes dels respectius consells socials.

Foto de grup dels rectors i les rectores de les universitats públiques de Catalunya.
Foto de grup dels rectors i les rectores de les universitats públiques de Catalunya.
Institucional
08/10/2019

Els rectors de les vuit universitats públiques catalanes, juntament amb membres de la comunitat universitària, han participat avui en un acte per denunciar la insuficiència de recursos que pateixen aquestes institucions. La rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Maria José Figueras, ha llegit el manifest Les universitats públiques catalanes, una inversió estratègica pel progrés social, cultural, econòmic i tecnològic de Catalunya, que el juliol passat i en el marc de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP), van publicar els rectors i les rectores de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya, així com els presidents i presidentes dels respectius consells socials.

El manifest alerta que la situació del sistema universitari públic català és crítica i que la desinversió pública en universitats i recerca a Catalunya en els darrers anys comença a afectar el funcionament ordinari i els resultats de lʼactivitat universitària. «Sʼha passat dʼun finançament de la Generalitat a les universitats de 908 milions dʼeuros lʼany 2009 a un finançament de només 766 milions dʼeuros lʼany 2017», remarca el manifest. El document proposa deu mesures específiques per afrontar aquesta situació.

El rector de la UB i president de lʼACUP, Joan Elias, ha presentat la situació crítica pel que fa al finançament públic de les universitats catalanes: «Disposar dʼun PIU de 100 milions dʼeuros lʼany per a manteniment i renovació dʼinfraestructures resulta imprescindible per encarar el futur. Igualment, —ha afegit Elias—, un pla de xoc pel que fa a les plantilles de PDI i de PAS i una reducció de les taxes universitàries són vitals per garantir la nostra supervivència com a universitats públiques». En la seva intervenció, Elias també ha recordat les dades més rellevants que caracteritzen el sistema universitari públic català, així com les fortaleses que es podran mantenir amb un finançament suficient.