Les universitats de la Xarxa Vives, contra la ceguesa al gènere en la docència i la recerca

Les unitats d’igualtat de les vint-i-dues universitats de la Xarxa Vives han publicat una col·lecció de guies per incorporar la perspectiva de gènere a la docència i recerca.
Les unitats d’igualtat de les vint-i-dues universitats de la Xarxa Vives han publicat una col·lecció de guies per incorporar la perspectiva de gènere a la docència i recerca.
Institucional
(15/11/2018)

Les unitats dʼigualtat de les universitats de la Xarxa Vives han publicat una col·lecció dʼonze Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Les publicacions estan adreçades al professorat i ofereixen recursos per eliminar la ceguesa al gènere en la docència, la recerca i la gestió universitàries.

Les unitats d’igualtat de les vint-i-dues universitats de la Xarxa Vives han publicat una col·lecció de guies per incorporar la perspectiva de gènere a la docència i recerca.
Les unitats d’igualtat de les vint-i-dues universitats de la Xarxa Vives han publicat una col·lecció de guies per incorporar la perspectiva de gènere a la docència i recerca.
Institucional
15/11/2018

Les unitats dʼigualtat de les universitats de la Xarxa Vives han publicat una col·lecció dʼonze Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Les publicacions estan adreçades al professorat i ofereixen recursos per eliminar la ceguesa al gènere en la docència, la recerca i la gestió universitàries.

Lʼobjectiu de la col·lecció és oferir recursos que permetin al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en lʼentorn dʼaprenentatge i adoptar mesures que assegurin que sʼatén la diversitat dʼestudiants. Lʼalumnat podrà així disposar de noves eines per identificar els estereotips, les normes i els rols socials de gènere, desenvolupar el seu esperit crític i adquirir competències que li permetran evitar la ceguesa al gènere en la seva pràctica professional futura.

La col·lecció, composta per onze obres, aplega diferents disciplines i àmbits de coneixement: Ciències de la Computació; Dret i Criminologia; Educació i Pedagogia; Filologia i Lingüística; Filosofia; Física; Història; Història de lʼArt; Medicina; Psicologia; i Sociologia, Economia i Ciència Política.

Després de reflexionar sobre les implicacions de la ceguesa al gènere en cadascun dels àmbits de coneixement, cada guia inclou una sèrie de pautes per promoure la igualtat i la diversitat en la disciplina en qüestió. Per fer-ho, les guies inclouen recomanacions i indicacions en relació amb els objectius, els continguts, els exemples utilitzats, el llenguatge emprat, les fonts seleccionades, així com mètodes docents i dʼavaluació per a la docència de les diferents assignatures que formen part dels currículums formatius a les universitats. A més, cada publicació inclou una secció dedicada a la recerca sensible al gènere.

La col·lecció és fruit del pla de treball 2016-2018 del Grup de Treball en Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives. El projecte sʼha desenvolupat en dues fases. En una primera, es va elaborar lʼinforme La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives: Situació actual i reptes de futur (2017), que va constatar que la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere en la docència universitària seguia sent un repte pendent, malgrat el marc normatiu vigent a nivell europeu, estatal i dels territoris de la Xarxa Vives. En resposta a aquesta situació, en una segona fase, sʼha elaborat el recurs Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere, sota la coordinació de Teresa Cabruja, professora titular de Psicologia Social de la Universitat de Girona; M. José Rodríguez Jaume, vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat dʼAlacant, i Tània Verge Mestre, directora de la Unitat dʼIgualtat de la Universitat Pompeu Fabra.

A la UB, la vicerectora dʼIgualtat i Acció Social, Maite Vilalta, i la directora de la Unitat dʼIgualtat, Pilar Rivas, han començat a fer visites als diferents centres per donar a conèixer les guies i demanar a la comunitat docent que les apliqui.

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina lʼacció conjunta de vint-i-dues universitats de quatre estats europeus en ensenyament superior, recerca i cultura. La institució impulsa la definició dʼestratègies comunes a les universitats dels territoris de parla catalana, i en els darrers anys, a través del Grup de Treball dʼIgualtat de Gènere, ha dedicat un esforç especial a lʼàmbit dʼacció de la perspectiva de gènere.