Les universitats acorden lʼestratègia conjunta a la regió Pirineus-Mediterrània

Els rectors de les universitats de la Xarxa Vives han definit la nova estratègia de l’entitat i han acordat un pla de treball de més de 150 accions per al 2018.
Els rectors de les universitats de la Xarxa Vives han definit la nova estratègia de l’entitat i han acordat un pla de treball de més de 150 accions per al 2018.
Institucional
(02/02/2018)

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València ha acollit la sessió ordinària del Consell General de la Xarxa Vives dʼUniversitats, que ha aprovat la nova visió estratègica de la institució. «Ser la xarxa de referència per a lʼacció conjunta i la plataforma pel desenvolupament dʼestratègies comunes de les universitats de la comunitat que integren les societats de parla i cultura catalana, distribuïdes en la regió Pirineus-Mediterrània» ha estat la nova visió aprovada.

Els rectors de les universitats de la Xarxa Vives han definit la nova estratègia de l’entitat i han acordat un pla de treball de més de 150 accions per al 2018.
Els rectors de les universitats de la Xarxa Vives han definit la nova estratègia de l’entitat i han acordat un pla de treball de més de 150 accions per al 2018.
Institucional
02/02/2018

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València ha acollit la sessió ordinària del Consell General de la Xarxa Vives dʼUniversitats, que ha aprovat la nova visió estratègica de la institució. «Ser la xarxa de referència per a lʼacció conjunta i la plataforma pel desenvolupament dʼestratègies comunes de les universitats de la comunitat que integren les societats de parla i cultura catalana, distribuïdes en la regió Pirineus-Mediterrània» ha estat la nova visió aprovada.

Així mateix, el Consell General, presidit per Josep M. Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull, ha decidit també que la nova missió de la Xarxa Vives sigui la de promoure la cohesió de la comunitat universitària i reforçar la projecció i lʼimpacte de la universitat en la societat. Dʼaquesta manera, la Xarxa Vives dʼUniversitats desenvoluparà la seva missió mitjançant una sistemàtica de treball coordinat i compartit, fonamentat en lʼequitat entre els seus membres, la qualitat i el servei; formulant propostes conjuntes de les universitats i facilitant la seva inclusió en lʼagenda social i política de cada realitat administrativa; i contribuint a fer encara més forta l'educació superior i la recerca.

Actualment, la regió Vives està formada per vint-i-dues universitats de la Catalunya del Nord, Andorra, Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Sardenya, una comunitat universitària que té prop de 500.000 estudiants, 40.000 PDI i 10.000 membres del PAS. La Xarxa Vives dʼUniversitats va ser fundada lʼany 1994 a Morella, els Ports, i el 2019 celebrarà el seu 25è aniversari.