Les cèl·lules tumorals creen reservoris de ribosomes que els permeten sobreviure davant situacions desfavorables

Equip liderat pel professor Antonio Gentilella. Foto: IDIBELL
Equip liderat pel professor Antonio Gentilella. Foto: IDIBELL
Recerca
(30/11/2021)

Investigadors de la Universitat de Barcelona i lʼIDIBELL han descobert un mecanisme que podria explicar la reaparició de tumors després del tractament clínic. Segons la seva recerca, quan els nivells de nutrients i dʼenergia disminueixen, les cèl·lules tumorals són capaces de detectar-ho i entrar en una modalitat de baix consum energètic en què emmagatzemen tot el material necessari per reactivar el seu creixement posteriorment.

 

 

Equip liderat pel professor Antonio Gentilella. Foto: IDIBELL
Equip liderat pel professor Antonio Gentilella. Foto: IDIBELL
Recerca
30/11/2021

Investigadors de la Universitat de Barcelona i lʼIDIBELL han descobert un mecanisme que podria explicar la reaparició de tumors després del tractament clínic. Segons la seva recerca, quan els nivells de nutrients i dʼenergia disminueixen, les cèl·lules tumorals són capaces de detectar-ho i entrar en una modalitat de baix consum energètic en què emmagatzemen tot el material necessari per reactivar el seu creixement posteriorment.

 

 

Aquesta capacitat permet a les cèl·lules tumorals «despertar-se» ràpidament un cop la situació es restableix i reprendre la divisió cel·lular. Els investigadors estudien ara com es pot inhibir la formació dʼaquests reservoris i evitar, així, les recaigudes.

El càncer es produeix per la proliferació descontrolada de cèl·lules, que acaben envaint i destruint teixits i òrgans. Perquè un tumor pugui augmentar de mida, és imprescindible que les cèl·lules tumorals produeixin totes les proteïnes necessàries per crear la biomassa requerida per créixer i dividir-se. Les fàbriques que produeixen les proteïnes són els ribosomes: per això, la capacitat de generar nous ribosomes és clau en els tumors més agressius.

Lʼestudi, liderat pel professor Antonio Gentilella, del Departament de Bioquímica i Fisiologia i investigador principal del Grup de Metabolisme i Càncer de lʼIDIBELL, descriu lʼestratègia dels tumors per poder continuar creant ribosomes en condicions adverses: quan les cèl·lules tumorals es troben en un ambient baix en nutrients, són capaces de detectar-ho i enviar un senyal intern perquè la proteïna LARP1 i la subunitat ribosomal 40S aïllin tots els ARNm necessaris per formar ribosomes.

Lʼambient de creixement dels tumors, i també la quimioteràpia, creen les condicions desfavorables de manca de nutrients i dʼoxigen que podrien promoure la creació de reservoris de ribosomes en les cèl·lules que sobreviuen a aquestes condicions. Per tant, és fàcil pensar que aquest pugui constituir un mecanisme important per a la reaparició dels tumors després de la teràpia.

El treball, publicat a la revista Science Advances, ha estat finançat per lʼAssociació Espanyola contra el Càncer.

Més informació