Les vint-i-una universitats de la LERU sumen més de 1.040 sol·licituds de patents i 730 ʻspin-offʼ creades

Portada d'<i>Open for business</i>.
Portada d'Open for business.
(02/06/2014)

Open for business és el nom de la nova publicació de la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU), en la qual es descriu com les diferents universitats membres de la xarxa participen en el món empresarial i de la innovació. Algunes de les dades que apareixen en el document són les 1.040 sol·licituds de patents que els membres de la LERU han dut a terme al llarg del 2013, els 850 acords de llicència, les 730 spin-off i les 9.400 col·laboracions amb empreses. Val a dir també, dʼaltra banda, que les universitats de la LERU donen ocupació a més de 100.000 persones.

Portada d'<i>Open for business</i>.
Portada d'Open for business.
02/06/2014

Open for business és el nom de la nova publicació de la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU), en la qual es descriu com les diferents universitats membres de la xarxa participen en el món empresarial i de la innovació. Algunes de les dades que apareixen en el document són les 1.040 sol·licituds de patents que els membres de la LERU han dut a terme al llarg del 2013, els 850 acords de llicència, les 730 spin-off i les 9.400 col·laboracions amb empreses. Val a dir també, dʼaltra banda, que les universitats de la LERU donen ocupació a més de 100.000 persones.

Lʼany 2013, la LERU va iniciar la creació de la LERU Enterprise and Innovation, grup que ha elaborat aquest document, el primer dʼuna sèrie que posarà en relleu el paper dels membres de la LERU a lʼhora dʼimpulsar la millora econòmica i social a Europa. Els objectius de la LERU són crear xarxes efectives per promoure i incrementar el compromís amb lʼemprenedoria, la innovació i el treball conjunt amb la indústria, i alhora compartir i difondre les bones pràctiques de la LERU Enterprise and Innovation i comunicar les seves activitats.

La publicació dóna una visió de les activitats de cada universitat membre de la LERU en lʼàmbit de lʼempresa i la innovació. En el capítol dedicat a la UB, coordinat per la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), es fa referència a les diverses entitats i departaments vinculats a la transferència de coneixement i la innovació, com la mateixa FBG, el Centre de Patents, els Centres Científics i Tecnològics, el Parc Científic de Barcelona i lʼInstitut de Formació Contínua IL3-UB. Igualment, sʼexplica la creació del Centre dʼInnovació i Tecnologies Avançades de la Universitat de Barcelona (CITA-UB) i del Barcelona Institut dʼEmprenedoria (BIE). Així mateix, es detallen diversos casos dʼèxit, com ara la llicència de patent atorgada a lʼempresa francesa Ceeram dʼun mètode desenvolupat pel Departament de Microbiologia de la UB per monitoritzar i quantificar de manera molt simple el virus de lʼhepatitis A i altres patògens en els aliments. Un altre exemple destacat és el cas de col·laboració universitat-empresa entre La Farga Lacambra i el Centre de Disseny i Optimització de Processos Materials (DIOPMA) de la UB, una feina conjunta des del 1996 que ha contribuït a lʼèxit econòmic de la firma.
En el capítol dedicat a la UB també es donen altres dades rellevants, com ara els 25 milions dʼeuros dʼingressos procedents de projectes dʼR+D+I, serveis tècnics i consultories amb empreses i institucions; els 1,2 milions dʼingressos per formació corporativa, i les més de dues-centes sol·licituds de patents prioritàries entre el 2006 i el 2013.