LʼEIM manté els bons resultats com a centre oficial examinador dels títols de Cambridge English

Les properes convocatòries d’exàmens oficials (First, Advanced i Proficiency) seran al juny i al juliol.
Les properes convocatòries d’exàmens oficials (First, Advanced i Proficiency) seran al juny i al juliol.
Acadèmic
(12/04/2018)

LʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona manté per segon any consecutiu els bons resultats com a centre oficial examinador dels títols de Cambridge English Language Assessment, departament dʼavaluació dʼanglès de la Universitat de Cambridge. Des de la primera convocatòria, lʼany 2016, sʼhi han presentat més de cinc-cents alumnes, amb una mitjana dʼaprovats del 77 %, dels quals més dʼun centenar havien realitzat els cursos preparatoris que ofereix lʼEIM. Les dades revelen que un 84 % dels alumnes que van fer els cursos preparatoris de lʼEIM van obtenir el First Certificate in English (FCE), prop d'un 20 % més que a la resta dʼEspanya, on la mitjana dʼaprovats va situar-se en el 66 %. En el cas dels exàmens per obtenir el Certificate in Advanced English (CAE), la xifra dʼalumnes de lʼEIM aprovats puja fins al 79 %, mentre que la mitjana a lʼEstat va ser del 70 %.

Les properes convocatòries d’exàmens oficials (First, Advanced i Proficiency) seran al juny i al juliol.
Les properes convocatòries d’exàmens oficials (First, Advanced i Proficiency) seran al juny i al juliol.
Acadèmic
12/04/2018

LʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona manté per segon any consecutiu els bons resultats com a centre oficial examinador dels títols de Cambridge English Language Assessment, departament dʼavaluació dʼanglès de la Universitat de Cambridge. Des de la primera convocatòria, lʼany 2016, sʼhi han presentat més de cinc-cents alumnes, amb una mitjana dʼaprovats del 77 %, dels quals més dʼun centenar havien realitzat els cursos preparatoris que ofereix lʼEIM. Les dades revelen que un 84 % dels alumnes que van fer els cursos preparatoris de lʼEIM van obtenir el First Certificate in English (FCE), prop d'un 20 % més que a la resta dʼEspanya, on la mitjana dʼaprovats va situar-se en el 66 %. En el cas dels exàmens per obtenir el Certificate in Advanced English (CAE), la xifra dʼalumnes de lʼEIM aprovats puja fins al 79 %, mentre que la mitjana a lʼEstat va ser del 70 %.

Les properes convocatòries dʼexàmens oficials (First, Advanced i Proficiency) seran al juny i al juliol. El període de matriculació estarà obert fins a finals dʼabril (per als exàmens del juny), i durant el mes de juny (per als exàmens de juliol).

 

Cursos de preparació per als exàmens oficials

LʼEscola dʼIdiomes Moderns programa diversos cursos de preparació per a aquestes proves, que poden ser anuals (dʼoctubre a maig) o quadrimestrals (dʼoctubre a desembre i de febrer a maig).

Des del 2016, lʼEIM és centre oficial autoritzat per examinar els candidats de la Universitat de Barcelona que vulguin obtenir els certificats de Cambridge English. Aquests exàmens, que elabora i puntua la mateixa Universitat de Cambridge, segueixen un protocol estricte. Tenen en compte les quatre destreses lingüístiques principals —comprensió i expressió, tant escrita com oral— i valoren lʼhabilitat de comunicar-se en anglès en situacions reals. Més de 20.000 institucions dʼarreu del món, entre universitats, empreses i organismes oficials, accepten els certificats de Cambridge English com a prova del domini de la llengua anglesa.

Tenir coneixements dʼanglès facilita lʼaccés a lʼeducació superior i augmenta les oportunitats laborals. A més, els graduats que marxin a estudiar o a buscar feina a lʼestranger podran acreditar sense problemes els seus coneixements dʼanglès, ja que aquests títols són reconeguts internacionalment.