La recerca de la UB, líder

 
 
Recerca
(20/10/2022)

Un total de 166 membres del personal investigador de la UB se situen entre el 2 % de científics amb més influència, ja que són els més citats en les seves disciplines, segons la nova actualització de la base de dades publicada pel grup editorial Elsevier, coneguda com a rànquing de Stanford. La UB és la universitat de lʼEstat amb més personal investigador en aquest grup de científics líders, que pertanyen a més de 50 disciplines de diferents àmbits de coneixement, des de les ciències de la vida i de la salut fins a les ciències experimentals (com la física i la química), les enginyeries, les ciències socials (com lʼeconomia) o les humanitats (com la comunicació i la filologia). Podeu consultar aquí qui són.

 
 
Recerca
20/10/2022

Un total de 166 membres del personal investigador de la UB se situen entre el 2 % de científics amb més influència, ja que són els més citats en les seves disciplines, segons la nova actualització de la base de dades publicada pel grup editorial Elsevier, coneguda com a rànquing de Stanford. La UB és la universitat de lʼEstat amb més personal investigador en aquest grup de científics líders, que pertanyen a més de 50 disciplines de diferents àmbits de coneixement, des de les ciències de la vida i de la salut fins a les ciències experimentals (com la física i la química), les enginyeries, les ciències socials (com lʼeconomia) o les humanitats (com la comunicació i la filologia). Podeu consultar aquí qui són.

Entre els 195.605 científics que inclou la base de dades, 2.998 estan adscrits a institucions de lʼEstat espanyol. Per darrere de la UB hi ha la Universitat de València (amb 82 investigadors), la Universitat Politècnica de Catalunya (81) i la Universitat Complutense de Madrid (79).

Cal dir, això sí, que el Consell Superior dʼInvestigacions Científiques (CSIC) és el centre amb més investigadors destacats (545), ja que suma tots els seus centres de recerca dʼarreu de lʼEstat. En el cas de Catalunya, la xifra total de científics és de 742 (un 25 % dels de lʼEstat), dels quals 443 (el 60 %) estan adscrits a universitats públiques.

A escala mundial, el país amb més investigadors són els Estats Units. Tot seguit hi ha el Regne Unit i Alemanya. És destacable que, enguany, ha augmentat tant el nombre total de científics inclosos en aquest 2 % dʼinvestigadors amb més influència com la xifra dʼestats de procedència.

El rànquing de Stanford, que sʼelabora a partir de la informació que proporciona la base de dades Scopus, mesura la influència del personal investigador segons la seva producció i impacte en els camps de coneixement a què sʼadscriuen les seves publicacions. Cal dir, però, que les adscripcions institucionals sʼassignen partint del darrer article que recull Scopus per al període estudiat, cosa que pot afectar els resultats en els casos de personal investigador amb més dʼuna adscripció o la mobilitat temporal pròpia de la recerca .