LʼAvantprojecte de llei orgànica del sistema universitari, a debat al Consell de Govern

ʼ
ʼ
Institucional
(21/06/2022)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona sʼha reunit avui en sessió extraordinària, amb un sol punt en lʼordre del dia: fer una primera valoració de lʼAvantprojecte de llei orgànica del sistema universitari i recollir les propostes i observacions dels assistents. Lʼobjectiu era elaborar una valoració final sobre el text i fer públic el posicionament de la UB al llarg de les properes setmanes.

En la sessió dʼavui hi ha participat també la Junta Consultiva de la UB, òrgan dʼassessorament del rector i del Consell de Govern en matèria acadèmica. Els assistents han destacat alguns dels punts positius que aporta el text, però també han plantejat els dubtes que desperten alguns dels articles que desplega, la manca dʼarticulació i mecanismes per fer efectius els objectius que sʼhi proposen, i el desacord en determinats articles que afecten lʼàmbit acadèmic i de la recerca.

Lʼavantprojecte es portarà al Consell de Ministres aquesta setmana i està previst que arribi al Congrés dels Diputats el febrer de 2023.

 


 

ʼ
ʼ
Institucional
21/06/2022

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona sʼha reunit avui en sessió extraordinària, amb un sol punt en lʼordre del dia: fer una primera valoració de lʼAvantprojecte de llei orgànica del sistema universitari i recollir les propostes i observacions dels assistents. Lʼobjectiu era elaborar una valoració final sobre el text i fer públic el posicionament de la UB al llarg de les properes setmanes.

En la sessió dʼavui hi ha participat també la Junta Consultiva de la UB, òrgan dʼassessorament del rector i del Consell de Govern en matèria acadèmica. Els assistents han destacat alguns dels punts positius que aporta el text, però també han plantejat els dubtes que desperten alguns dels articles que desplega, la manca dʼarticulació i mecanismes per fer efectius els objectius que sʼhi proposen, i el desacord en determinats articles que afecten lʼàmbit acadèmic i de la recerca.

Lʼavantprojecte es portarà al Consell de Ministres aquesta setmana i està previst que arribi al Congrés dels Diputats el febrer de 2023.