Lʼapp Bib@prop permet localitzar biblioteques i sales dʼestudi properes

El CRAI de la UB ha participat en el projecte Bib@prop.
El CRAI de la UB ha participat en el projecte Bib@prop.
Acadèmic
(03/04/2017)

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona ha participat en el projecte Bib@prop: Les biblioteques ben a prop teu!, una aplicació gratuïta que té l'objectiu dʼinformar la ciutadania, i especialment els estudiants, de lʼoferta de biblioteques i sales dʼestudi disponibles a Catalunya.

El CRAI de la UB ha participat en el projecte Bib@prop.
El CRAI de la UB ha participat en el projecte Bib@prop.
Acadèmic
03/04/2017

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona ha participat en el projecte Bib@prop: Les biblioteques ben a prop teu!, una aplicació gratuïta que té l'objectiu dʼinformar la ciutadania, i especialment els estudiants, de lʼoferta de biblioteques i sales dʼestudi disponibles a Catalunya.

Lʼaplicació està impulsada pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, les Biblioteques de Barcelona i les Biblioteques Universitàries de Catalunya.

Bib@prop permet a qualsevol persona localitzar de manera senzilla la biblioteca o sala dʼestudi més propera. Actualment, ja pot geolocalitzar 420 espais, entre biblioteques públiques, universitàries i sales dʼestudi d'arreu de Catalunya. A més, ofereix en temps real informació sobre els horaris i les condicions dʼaccés a les instal·lacions.

L'app anirà incrementant l'oferta de geolocalitzacions dʼequipaments per estudiar a mesura que ajuntaments, universitats, associacions i escoles vagin incorporant més espais habilitats a aquesta finalitat.

Aquesta iniciativa, en el marc del projecte LABO, és el resultat de la col·laboració activa de moltes biblioteques de diferents institucions i xarxes. Dʼaquesta manera, sʼuneixen esforços i recursos de biblioteques públiques i universitàries per facilitar als estudiants l'accés als serveis públics.

L'aplicació ja està disponible per a dispositius Android (a Google Play Store) i en breu ho estarà per a dipositius iOS (a Apple iTunes).

Més informació