La xarxa Hipòxia, Esport i Salut, liderada per la UB, rep un dels ajuts del Consell Superior dʼEsports

HYPOXSPORT aplega diferents equips d’universitats i institucions de recerca de tot l’Estat amb expertesa en l’estudi de l’entrenament esportiu en altitud.
HYPOXSPORT aplega diferents equips d’universitats i institucions de recerca de tot l’Estat amb expertesa en l’estudi de l’entrenament esportiu en altitud.
Recerca
(07/10/2019)

La xarxa Hipòxia, Esport i Salut (HYPOXSPORT), coordinada pel catedràtic Ginés Viscor, de la Facultat de Biologia, ha rebut un dels ajuts que atorga el Consell Superior dʼEsports (Ministeri de Cultura i Esport) per impulsar la recerca en matèria esportiva a tot el país.

Aquest programa dʼajuts, que no es convocava des del 2012, donarà suport a lʼactivitat investigadora de vint-i-una xarxes de recerca de tot lʼEstat —en què participen 364 investigadors— amb línies dʼestudi relacionades amb lʼactivitat física, la salut, lʼesport inclusiu, lʼentrenament esportiu o les noves tecnologies, entre dʼaltres.

HYPOXSPORT aplega diferents equips d’universitats i institucions de recerca de tot l’Estat amb expertesa en l’estudi de l’entrenament esportiu en altitud.
HYPOXSPORT aplega diferents equips d’universitats i institucions de recerca de tot l’Estat amb expertesa en l’estudi de l’entrenament esportiu en altitud.
Recerca
07/10/2019

La xarxa Hipòxia, Esport i Salut (HYPOXSPORT), coordinada pel catedràtic Ginés Viscor, de la Facultat de Biologia, ha rebut un dels ajuts que atorga el Consell Superior dʼEsports (Ministeri de Cultura i Esport) per impulsar la recerca en matèria esportiva a tot el país.

Aquest programa dʼajuts, que no es convocava des del 2012, donarà suport a lʼactivitat investigadora de vint-i-una xarxes de recerca de tot lʼEstat —en què participen 364 investigadors— amb línies dʼestudi relacionades amb lʼactivitat física, la salut, lʼesport inclusiu, lʼentrenament esportiu o les noves tecnologies, entre dʼaltres.

 

Més enllà de lʼactivitat física: el risc de viure a gran altitud

La hipòxia o falta dʼoxigen a grans altituds pot causar diverses patologies, que van des del mal agut de muntanya fins als edemes cerebrals o pulmonars dʼaltura, que són potencialment letals. Avui en dia, la fisiologia i la medicina dʼaltura són disciplines amb una gran projecció internacional —més de cent milions de persones habiten per damunt dels 2.500 metres—, i estan en connexió directa amb diversos sectors dʼinterès econòmic i social (activitat esportiva, explotació minera, observació astronòmica, turisme, etc.).

HYPOXSPORT és una xarxa dʼinvestigació que impulsa diverses línies de treball sobre hipòxia, estrès oxidatiu i activitat esportiva, amb un interès especial en lʼestudi de lʼexposició a la hipòxia com una eina per recuperar-se de lesions o millorar les capacitats físiques, tant en el cas dels esportistes com en la població general.

La xarxa aplega diferents equips dʼuniversitats i institucions de recerca de tot lʼEstat amb expertesa en lʼestudi de lʼentrenament esportiu en altitud. Per part de la UB hi participen el Grup de Recerca de Fisiologia Adaptativa. Exercici i Hipòxia, també dirigit per Ginés Viscor, del  Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, i el Grup dʼEstrès Oxidatiu en la Hipotèrmia i Hipòxia, que lidera la professora Teresa Carbonell, del mateix Departament.

La xarxa HYPOXSPORT es completa amb els equips de recerca del Grup dʼAnàlisi i Control del Rendiment Esportiu (Universitat de Granada), el Laboratori de Rendiment Humà (Universitat de Las Palmas de Gran Canària), el Grup dʼAvenços en Entrenament i Condicionament Físic (Universitat dʼExtremadura), el Laboratori dʼActivitat Física, Rendiment i Salut (Universitat Pompeu Fabra) i el Grup dʼActivitat Física i Esport (Universitat Ramon Llull). També hi participen els equips mèdics del Centre dʼAlt Rendiment de Sant Cugat del Vallès, el Centre dʼAlt Rendiment de Sierra Nevada, i les empreses Moelco Técnicas Aplicadas (Terrassa) e iAltitude (Madrid).

En lʼescenari internacional, i dins de lʼàmbit de la fisiologia i medicina dʼaltura, la UB també va liderar del 2013 al 2016 la Xarxa Iberoamericana de Medicina i Fisiologia dʼAltura (ALTMEDFIS), una iniciativa integrada per més de cent cinquanta experts de disset grups de recerca de lʼàmbit iberoamericà sota la direcció de Ginés Viscor. ALTMEDFIS va impulsar un ampli programa dʼactivitats de formació i de col·laboració científica a països com el Brasil, Colòmbia, Bolívia, Xile i el Perú, i va ser reconeguda pel Programa Iberoamericà de Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament (CYTED) com una de les accions més destacades del 2017.