La victimització en persones que exerceixen la prostitució, a la IV Jornada de Victimologia

Aquest dijous, 16 de maig, de 9 a 14.30 h, tindrà lloc al Paranimf de l’Edifici Històric de la UB la IV Jornada de Victimologia.
Aquest dijous, 16 de maig, de 9 a 14.30 h, tindrà lloc al Paranimf de l’Edifici Històric de la UB la IV Jornada de Victimologia.
Recerca
(14/05/2013)

Aquest dijous, 16 de maig, de 9 a 14.30 h, tindrà lloc al Paranimf de lʼEdifici Històric de la UB la IV Jornada de Victimologia, que enguany se centra en un col·lectiu de risc com són les persones que exerceixen la prostitució. Roger Matthews, professor de Criminologia de la Universitat de Kent (Regne Unit) i expert en prostitució, impartirà una conferència i la jornada es completarà amb dues taules rodones: una dedicada a posar en relleu les diverses experiències de recerca, i lʼaltra per posar damunt la taula experiències professionals i associatives relacionades amb aquest tema.

Aquest dijous, 16 de maig, de 9 a 14.30 h, tindrà lloc al Paranimf de l’Edifici Històric de la UB la IV Jornada de Victimologia.
Aquest dijous, 16 de maig, de 9 a 14.30 h, tindrà lloc al Paranimf de l’Edifici Històric de la UB la IV Jornada de Victimologia.
Recerca
14/05/2013

Aquest dijous, 16 de maig, de 9 a 14.30 h, tindrà lloc al Paranimf de lʼEdifici Històric de la UB la IV Jornada de Victimologia, que enguany se centra en un col·lectiu de risc com són les persones que exerceixen la prostitució. Roger Matthews, professor de Criminologia de la Universitat de Kent (Regne Unit) i expert en prostitució, impartirà una conferència i la jornada es completarà amb dues taules rodones: una dedicada a posar en relleu les diverses experiències de recerca, i lʼaltra per posar damunt la taula experiències professionals i associatives relacionades amb aquest tema.

 

El col·lectiu de treballadores sexuals ha estat molt poc estudiat per la victimologia al nostre país, tot i la constatació de múltiples formes de violència contra moltes dʼaquestes dones al llarg del cicle vital, i les dificultats afegides que suposen per a la seva protecció aspectes com ara lʼestigma social o la vida als límits de la legalitat. La victimologia és una disciplina molt recent i la manca de formació professional en aquest terreny és una realitat que cal afrontar.
 
Lʼobjectiu principal dʼaquesta jornada és oferir una visió comprensiva de la victimització en lʼàmbit de la prostitució, al marge de posicions ideològiques, que afavoreixi el diàleg entre tots els sectors implicats. Hi intervindran experts com ara la professora de la UB Noemí Pereda, directora del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA), així com persones que, per la seva tasca professional, tenen contacte amb el col·lectiu de treballadores sexuals i poden descriure la seva realitat. A més, també participarà en lʼacte Montserrat Neira, una treballadora sexual llicenciada en Ciències Polítiques i de lʼAdministració.
 
La ponència de Roger Matthews, titulada «Victimització de prostitutes», serà a les 9.30 h. Matthews, que és director del màster de Criminologia de lʼEscola de Política Social, Sociologia i Recerca Social de la Universitat de Kent, és un dels pocs autors del món que ha publicat un manual sobre la victimització de les prostitutes, referència indispensable en aquest àmbit: Prostitution, Politics & Policy. L'expert, especialista en temes vinculats al delicte i el càstig, amb un èmfasi especial en la prevenció del delicte i la seguretat comunitària, ha estat professor de Criminologia a la Universitat de Middlesex (1977-2004), a la Universitat de Leicester (1990-1993) i a la Universitat de South Bank de Londres (2004-2011).
 
Aquesta activitat està organitzada pel Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics de la UB i el Centre dʼEstudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat, en col·laboració amb el GReVIA, la Societat Catalana de Victimologia, el Grup dʼEstudis Avançats en Violència i la Fundació Vicki Bernadet.
 
Edicions anteriors
 
El 2010, la Jornada sobre la Victimologia del Desenvolupament: Recerca, Intervenció i Protecció Jurídica dels Menors dʼEdat, va encetar aquestes reunions anuals sobre victimologia. En aquella edició es van analitzar les darreres recerques en lʼàmbit de la victimització infantil sobre els efectes del càstig corporal, lʼabús sexual infantil i la polivictimització, i hi va participar, entre dʼaltres, lʼexpert David Finkelhor.
 
Un any més tard, es va organitzar la II Jornada de Victimologia. Sota el títol «Desvictimització i reparació: potenciar la resiliència i prevenir la victimització secundària», es va reunir experts de reconegut prestigi, com ara Enrique Baca i Stefan Vanistendael, que van exposar les darreres recerques dutes a terme en el desenvolupament de la resiliència i els factors de protecció de víctimes.
 
Lʼany passat, la tercera edició de la jornada va dirigir lʼatenció cap a un dels col·lectius amb un risc de victimització més alt: el de persones amb discapacitat psíquica o amb malalties mentals.