La University of Barcelona International Summer School es consolida amb assistents de més de vint-i-cinc països

L'edició del 2015 ha demostrat la consolidació d’aquesta iniciativa amb l’assistència de 270 alumnes de vint-i-cinc països.
L'edició del 2015 ha demostrat la consolidació d’aquesta iniciativa amb l’assistència de 270 alumnes de vint-i-cinc països.
Acadèmic
(27/07/2015)

La setmana passada va concloure la darrera edició de la International Summer School de la UB, els cursos internacionals dʼestiu de la Universitat de Barcelona, que han tingut lloc del 29 de juny al 24 de juliol. L'edició del 2015 ha demostrat la consolidació dʼaquesta iniciativa amb lʼassistència de 270 alumnes de vint-i-cinc països, la major part dʼEuropa, però també del Kazakhstan, Malàisia, Corea del Sud, Xina, Mèxic, Rússia, els Estats Units, la República Dominicana, les Bahames, el Brasil, Egipte, lʼÍndia i el Canadà.

L'edició del 2015 ha demostrat la consolidació d’aquesta iniciativa amb l’assistència de 270 alumnes de vint-i-cinc països.
L'edició del 2015 ha demostrat la consolidació d’aquesta iniciativa amb l’assistència de 270 alumnes de vint-i-cinc països.
Acadèmic
27/07/2015

La setmana passada va concloure la darrera edició de la International Summer School de la UB, els cursos internacionals dʼestiu de la Universitat de Barcelona, que han tingut lloc del 29 de juny al 24 de juliol. L'edició del 2015 ha demostrat la consolidació dʼaquesta iniciativa amb lʼassistència de 270 alumnes de vint-i-cinc països, la major part dʼEuropa, però també del Kazakhstan, Malàisia, Corea del Sud, Xina, Mèxic, Rússia, els Estats Units, la República Dominicana, les Bahames, el Brasil, Egipte, lʼÍndia i el Canadà.

Lʼobjectiu de la University of Barcelon aInternational Summer School és internacionalitzar la Universitat de Barcelona, dʼuna banda, a partir dʼatraure alumnat estranger, i dʼaltra banda, enfortint els vincles amb altres universitats europees i de la resta de continents.

Un programa marcat per la diversitat

En lʼedició dʼenguany han tingut lloc dotze cursos estructurats per àrees temàtiques: Ciències de la Salut, Ciències Econòmiques, Ciències Jurídiques i Ciències Socials. Entre els cursos que han tingut més èxit dʼassistència destaquen Management of Creativity in an Innovation Society, organitzat conjuntament amb lʼEscola Superior de Comerç de Mont-real, amb lʼobjectiu dʼaprofundir en els enfocaments creatius i les pràctiques dʼinnovació en la indústria, les arts i la ciència; Barcelona: Gateway to the Mediterranean in the Early Modern Age (15th-19th Centuries), sobre Barcelona com a centre mediterrani de contacte social i intercanvi econòmic i cultural des del Renaixement fins a la Il·lustració; Data Analysis and Experimental Design with R i Evaluation of Public Health Programmes and Policies, centrats en lʼanàlisi de dades i lʼavaluació de la salut pública respectivament. També, com a les edicions anteriors, han despertat interès els cursos relacionats amb el comerç internacional: International Investment Law, BRICS and Trade/Investment Policymaking i International Economic Law and Policy (IELPO): Basic Elements.

La internalització dʼaquesta edició de la University of Barcelona International Summer School de la UB ha estat una realitat també en la procedència del professorat, ja que, tot i que la majoria forma part de la Universitat, també hi han participat ponents de països com els Estats Units, el Canadà, el Regne Unit, Alemanya i Rússia.